Litteraturlista, Sociologi: Kandidatkurs i Sociologi (SOCK01), Lund. Vår 2013

Den här terminen kommer jag att ägna till att slutföra min kandidatexamen i sociologi vid Lunds Univeristet, kurs SOCK01. Jag är alltså framme vid den punkt där jag tidigare tog en paus från sociologin för att driva mitt företag på heltid.

Som tidigare är detta en preliminär litteraturlista och jag lägger upp den på bloggen mest för att själv snabbt får en översikt och länkar till de olika artiklarna och böckerna. Alla böcker brukar inte heller behöva köpas om enbart ett mindre antal sidor ska läsas.

Priserna inom parentes var aktuella när jag publicerade inlägget och kan ändras.

Sociologi: Kandidatkurs, 30.0 hp

Delkurs 1. Teori, 7,5 högskolepoäng

Broady, Donald (1991). Sociologi och Epistemologi. Stockholm; HLS Föralg. Kap 3, 93 s.
Osäker på tillgång.

Elias, Norbert (1984). What is Sociology? Columbia University Press, 187 s.
Köp hos Adlibris (271 kr) | Bokia (201 kr) | Bokus (311 kr)

Eriksen, Erik Oddvar & Weigård, Jarle (1999). Kommunikativ handling og deliberativt demokrati. Jürgen Habermas teori om politikk og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Björke, 340 s.
Köp hos Adlibris (494 kr) | Bokia (ej tillgänglig) | Bokus (ej tillgänglig)

Parkin, Frank (2002 e. senare). Max Weber. London: Taylor & Routledge, 110 s.
Köp hos Adlibris (164 kr) | Bokia (215 kr) | Bokus (199 kr)

Scheff, Thomas J (2000). Shame and the social bond: a sociological theory in Sociological Theory. Vol 18, no 1, s 84-99. (finns som e-version)
Laddas ned?

Scheff, Thomas J (2003). Shame in self and society in Symbolic Interaction. Vol 26, no 2, s. 239- 262. (finns som e-version)
Laddas ned?

Artikelsamling SOCK01:1 ca 150 sidor. (finns som e-version)

Övrig litteratur motsvarande 300-400 sidor i samråd med lärare

Delkurs 2. Metod, 7,5 högskolepoäng.

Alasuutari, Pertti (1995). Researching Culture. Qualitative Method and Cultural Studies. SAGE Publications Ltd London, 193 s.
Köp hos Adlibris (311 kr) | Bokia (285 kr) | Bokus (298 kr)

Aneshensel, Carol S. (2002). Theory-based data analysis for the social sciences. Sage publications India Pvt. Ltd, ca 190 s i urval. 2 Crang, Mike & Cook, Ian (2007) Doing Ethnographies. London: SAGE, 200 s.
Boken ser ut att komma ut i en ny och billigare utgåva januari 2013. Första priset anger utgåva från 2002 och andra priset anger det beräknade priset för utgåva från 2013. Köp hos Adlibris (603 kr/435 kr) | Bokia (688 kr/488 kr) | Bokus (641 kr/419 kr)

Djurfeldt, Göran (2010). Statistisk verktygslåda. Studentlitteratur, 300 s i urval.
Köp hos Adlibris (403 kr) | Bokia (407 kr) | Bokus (402 kr)

Gubrium, Jaber. F. & Holstein, James. A. (1997). The New Language of Qualitative Method. Oxford University Press, 212 s.
Köp hos Adlibris (346 kr) | Bokia (455 kr) | Bokus (297 kr)

Övrig litteratur motsvarande 100 sidor i samråd med handledare

Litteraturlista, Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik, Lund, Höst 2012

Till hösten 2012 har jag bestämt förutom att fortsätta mina studier på programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö även fortsätta komplettera mina japanska arkitekturstudier med studier av europeisk arkitektur genom att gå kursen Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik i Lund.

Kursen har publicerat följande litteraturlista (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till, samt har jag länkat med titel till de texter som kan laddas ner gratis. Priserna inom parentes var aktuella när jag publicerade inlägget.

Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik (TFRC20)
Modern Architecture – a critical history av Frampton, K. Thames and Hudson. London 1980.
Köp boken: Adlibris (124 kr) | Bokia (105 kr) | Bokus (127 kr)

Svenska hus- landsbygdens arkitektur: från bondesamhälle till industrialism av Dunér, K. & Hall, T. (red).
Stockholm 1995
Köp boken: Boken verkar vara helt slutsåld i bokhandeln, men du kan hitta kanske hitta den begagnad på Bokbörsen.
Sök på ISBNnr: 9172038896.

A concise history of western architecture av Jordan, R. Furneaux. Thames and Hudson, London 1969.
Köp boken: Boken verkar vara helt slutsåld i bokhandeln, men du kan hitta kanske hitta den begagnad på Bokbörsen.
Sök på ISBNnr: 0500200874.

Om arkitektur : 10 böcker – Vitruvius av Mårtelius, J. (red). Byggförlaget. Stockholm 1989.
Köp boken: Adlibris (246 kr) | Bokia (245 kr) | Bokus (262 kr)

Fyra böcker om arkitekturen av Palladio, A. Munkedal 1983.
Köp boken: Boken verkar vara helt slutsåld i bokhandeln, men du kan hitta kanske hitta den begagnad på Bokbörsen.

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 3, Höst 2012

Snart dags för höstterminen 2012, termin 3, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp (BY158B), Planprocessens ekonomi, 5 hp (BY178B) och Urban integration, 10 hp (BY179B). Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till, samt har jag länkat med titel till de texter som kan laddas ner gratis. Priserna inom parentes var aktuella när jag publicerade inlägget och kan ändras.

Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp (BY158B)
Space Syntax av Bafna, S. (2003). Environment and Behavior 2003, 35, 17.

The Evolution of Urban Form. Typology for Planners and Architects. Case Scheer, B. (2010). APA Planners Press, Chicago.
Köp hos Adlibris (307 kr) | Bokia (312 kr) | Bokus (304 kr)

The City Shaped. Urban Patterns Through History av Kostof, S. (1993). Bulfinch, New York.
OBS: Denna bok har redan ingått i tidigare kurser av programmet.
Köp hos Adlibris (206 kr) | Bokia (182 kr) | Bokus (214 kr)

Arkitekturens territorialitet, till en diskussion om territoriell makt och arkitektonisk gestaltning i stadens offentliga rum. Kärrholm, M. (2004).  Avhandling, Institutionen för arkitektur, LTH.
Ladda ner: Avhandlingen finns tillgänglig som pdf-fil: Arkitekturens territorialitet, till en diskussion om territoriell makt och arkitektonisk gestaltning i stadens offentliga rum. (0 kr)

The Nolli Map of Rome [1748]” av Steiner, E. & Tice, J. (2005).
Tillgänglig på The Interactive Nolli Map of Rome Website. University of Oregon: http://nolli.uoregon.edu/

Samt tillkommer kompendium som delas ut under kursen.

Planprocessens ekonomi, 5 hp (BY178B)
Modern mikroekonomi. Marknad, politik och välfärd. av Bergh, A. & Jakobsson, N. (2010).
Köp hos Adlibris (410 kr) | Bokia (428 kr) | Bokus (409 kr)

Markexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation. av Kalbro, T. (2007).
OBS: Denna bok har redan ingått i tidigare kurser av programmet.
Köp hos Adlibris (248 kr) | Bokia (288 kr) | Bokus (262 kr)

Samt tillkommer kompendium som delas ut under kursen.

Urban integration, 10 hp (BY179B)
Betongen brinner: om utanförskap i dagens Frankrike av Börtz, T. (2007). Leopard, Stockholm.
Köp hos Adlibris (110 kr) | Bokia (120 kr) | Bokus (114 kr)

Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet. av Dannestam, T. (2009). Lunds universitet, Lund.
Ladda ner: Avhandlingen finns tillgänglig som pdf-fil: Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet. (0 kr)

Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Studentlitteratur, Lund.
Köp hos Adlibris (365 kr) | Bokia (361 kr) | Bokus (365 kr)

The inclusive society? Social exclusion and New Labour. av Levitas, R. (2005). Macmillan, Basingstoke.
Köp hos Adlibris (335 kr) | Bokia (407 kr) | Bokus (401 kr)

World City av Massey, D. (2007). Polity Press, Cornwall.
Köp hos Adlibris (163 kr) | Bokia (156 kr) | Bokus (163 kr)

AlieNation is My Nation av Sernhede, O. (2007). Ordfront, Stockholm.
Köp hos Adlibris (39 kr) | Bokia (41 kr) | Bokus (40 kr)

Den gode socialvetenskaparen. Vetenskapsteori i vardande. av Stigendal, M. (2002). Studentlitteratur, Lund.
Ladda ner: Boken finns tillgänglig som pdf-fil: Den gode socialvetenskaparen. Vetenskapsteori i vardande. (0 kr)

Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös problem. av Stigendal, M. (2007). Malmö: MAPIUS 1/Malmö högskolas publikationer i urbana studier.
Ladda ner: Boken finns tillgänglig som pdf-fil: Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös problem. (0 kr)

Urban outcasts: a comparative sociology of advanced marginality. av Wacquant, L. (2008). Polity press, Cambridge.
Köp hos Adlibris (155 kr) | Bokia (156 kr) | Bokus (164 kr)

Cities of Tomorrow av EU-kommissionen (2011).
Finns på nätet: Cities of Tomorrow (0 kr)

Välfärd för alla av Malmö stad (2004).
Finns på nätet: Välfärd för alla (0 kr)

Malmö – De två kunskapsstäderna av Stigendal, M. (2011).
Finns på nätet: Malmö – De två kunskapsstäderna (0 kr)

Vykort från Utopia av Ola Andersson

Kort om Vykort från Utopia
I boken Vykort från Utopia ger författaren Ola Andersson en bild av hur Stockholms stadsplanering ser ut idag. Han resonerar kring hur det kommer sig att stadsplaneringen ser ut som den gör idag, samt får vi en kortare diskussion kring vad som är fel och vad som Andersson vill förändra.

Andersson börjar i sin bok med att redogöra stadsplaneringens generella historia fram till modernismens och funktionalismen intåg.  Det är i modernismen Andersson ser rötterna till dagens stadsplanering. Det är också här han anser att dagens segregerade Stockholm, där enbart de kapitalstarka har möjlighet att bo i innerstaden, har sitt ursprung.

Då boken kretsar kring hur Stockholm ser ut får vi även ta del av Stockholms utveckling från ingenting till storstad och vilka maktfaktorer som styrt utvecklingen.

Historiebeskrivningen bör läsas med kritiska ögon, då den röda linjen läggs upp snyggt inför oss. Boken låter som ett manifest, och den är ett manifest. Allting har en tydlig linje som leder fram till en slutsatsen.

Omslagsbild: Vykort från Utopia av Ola Andersson
Omslagsbild: Vykort från Utopia av Ola Andersson

Stockholms historia
Jag upplever boken mer som en historiebok över Stockholm än som ett nytänkande verk kring stadsplanering. Boken passar framför allt dem som älskar, eller åtminstone brinner för, och jobbar med utvecklingen av Stockholmsregionen.

För den som redan är insatt i stadsplanering anser jag att inledningen (de första 25 sidorna) och sista delen från kapitlet Utopia i praktiken och framåt (de sista 30 sidorna) är de mest intressanta sidorna där fokus ligger på dagens problem och hur man kan tänkas lösa dem.
Har man läst stadsplaneringshistoria tidigare är det mycket man känner igen i övriga delar av boken.

Inga nya idéer
I boken presenteras inga nya generella stadsplaneringsidéer men Andersson har samlat många goda resonemang och idéer i en bok samtidigt som han lyckats koppla dem till ett konkret exempel. Boken är lättläst och en bra samling med tankar som säkerligen kommer att diskuteras bland Stockholms politiker och samhällsplanerare. Den kommer förhoppningsvis att fungera som en tankeställare och påverka den framtida stadsplaneringen samt ge ringar i vattnet som även påverkar den allmänna regleringen av stadrummets utformning i hela landet och inte bara i Stockholmsregionen.

”Det största hindret i strävan att göra staden till en rättighet för alla är de statliga normer, råd, riktvärden och rekommendationer som håller stadsbyggandet kvar i den modernistiska stadsbyggnadsdoktrinens grepp.”
(Andersson 2012:163)

Referenslista
Andersson, Ola (2012). Vykort från Utopia: [Maktens Stockholm och medborgarnas stad]. Årsta: Dokument Press
Köp boken: Adlibris | Bokia | Bokus

Promovideo för boken Vykort från Utopia av Ola Andersson

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 2, Vår 2012

Snart dags för vårterminen 2012, termin 2, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Digitala verktyg I, Byggd miljö: Människa, vardag och planering och Planeringsteori och demokratiska processer. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till, samt har jag länkat med titel till de texter som kan laddas ner gratis. Priserna inom parentes var aktuella när jag publicerade inlägget och kan ändras.

Delkurs 1, Byggd miljö: Människa, vardag och planering
Practising Human Geography av Cloke, Paul J., Crang, Philip, Goodwin, Mark, Painter, Joe M., Philo, Chris (red.) (2004).  Sage.
Köp hos Bokia (395 kr) | Bokus (318 kr)

Tales of the City. A Study of Narrative and Urban Life  av Finnegan, Ruth (1998). Cambridge University Press.
Köp hos Bokia (422 kr) | Bokus (291 kr)

Speglingar av rum – om könskodade platser och sammanhang. Symposion. av Friberg, Tora, Listerborn, Carina, Andersson Birgitta, Scholten, Christina (red.). Studentlitteratur. (2005).
Köp hos Bokia (156 kr) | Bokus (145 kr)

Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation – mönster, drivkrafter, gränser av Frändberg, L. Thulin, E. & Vilhelmsson, B (2005).
Köp hos Bokia (232 kr) | Bokus (227 kr)

Life Between Buildings av Gehl, Jan. Danish Architectural Press. (1971/2006).
Köp hos Bokia (485 kr) | Adlibris

New City Life av Gehl, Jan, Gemzøe, Lars, Kirknæs, Sia och Stenhagen Søndergaard, Britt (2006). Danish Architectural Press.
Köp hos Adlibris

Ojämlikhetens nya geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen av Harvey, David (2011). Stockholm: Atlas.
Köp hos Bokia (187 kr) | Bokus (178 kr)

Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett genusperspektiv. 1. uppl. av Larsson, Anita & Jalakas, Anne (2008). Stockholm: SNS förlag.
Köp hos Bokia (211 kr) | Bokus (233 kr)

Neighborhood Planning and Community-Based Development: The Potential and Limits of Grassroots Action av Peterman, William (2000). Sage.
Köp hos Bokia (403 kr) | Bokus (381 kr)

Samt ytterligare kompendium och artiklar.

Delkurs 2, Digitala verktyg I
Google SketchUp 8 for Dummies av Chopra, A. (2010). Wiley, Chichester; USA.
Köp hos Bokia (173 kr) | Bokus (163 kr)

AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011: No experience required av Gladfelter, D. (2010). SYBEX, Chichester; USA.
Köp hos Bokia (237 kr) | Bokus (180 kr)

Kom igång med AutoCAD. (2010). av Hanssson, P. & Pärletun, L-G. (2009). Studentlitteratur.
Köp hos Bokia (532 kr) | Bokus (536 kr)

Delkurs 3, Planeringsteori och demokratiska processer
Böcker som används under hela kursen

Readings in planning theory av Campbell, S & Fainstein, S (Red.) (2003). Oxford: Blackwell (2:a upplagan) (läses i urval)
Köp hos Bokia (536 kr) | Bokus (261 kr)

Kommunal planering under 1990-talet: en studie av Sveriges kommuner av Christoferson, I & Öhman, J (1998). Uppsala. Ascender
Köp hos: Osäkert var man kan köpa denna i nu läget.

Moderna kommuner av Montin, S (2007). Malmö, Liber (3:e upplagan)
Köp hos Bokia (356 kr) | Bokus (340 kr)

Den starka demokratin av Premfors, R. (2011), Stockholm, Atlas.
Köp hos Bokia (195 kr) | Bokus (213 kr)

En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1 (finns i fulltext på internet), (läses i urval)
Samt ytterligare artikelsamling (artiklar i fulltext, ca 150 sidor).

En valfri av dessa texter

Från lokal välfärdsstat till stadspolitik – politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås av Granberg, M (2004). Örebro, Örebro studies in political science.

Till vilken nytta? om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser av Nilsson, T (2005). Lund, Statsvetenskapliga institutionen.

Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby av Olsson, L (2008). Lund, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH.

Kvinnans plats(er): bilder av hemlöshet av Thörn, C (2004). Stockholm, Égalité.
Köp hos Bokia (209 kr) | Bokus (227 kr)

Lagtexter etc till kurs: Planprocessens juridik (BY153B)

Lagtexter och andra texter till kursen Planprocessens juridik (BY153B)  som du kan hitta på nätet.

Lagtexter
Expropriationslagen (1972:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalken (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)
Kommunallag (1991:900)
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övrigt
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.

Boverket (2002). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Karlskrona: Boverket.
ISBN 91-7147-699-7

Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen: en vägledning. 1. uppl. (2006). Karlskrona: Boverket. ISBN 91-7147-658-X

Kreativitet. StorStadens Framtid av Åke E Andersson

Min vanliga problem när jag läser böcker är att jag fastnar i fotnoter (det verkar förresten heta fotnoter och inte fotnötter), de är ibland en kunskapsvärld i sig själv. Här är ett tips till andra som är lika nyfikna som mig, på hur man hittar böcker som utgått från förlaget och inte längre finns i bokhandeln.

Kreativitet. Storstadens framtid av Åke E Andersson. Kul det där med stort S i Stor och i Stadens :)
Kreativitet. Storstadens framtid av Åke E Andersson. Kul det där med stort S i Stor och i Stadens 🙂

När jag läste boken Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa nämndes boken ”Kreativitet. StorStadens Framtid” av Åke E Andersson skriven 1985. Eftersom jag redan läser boken Den kreativa klassens framväxt av Richard Florida skriven 2002, som blivit väldigt  populär, och också handlar om kreativitet och städer, blev jag intresserad av att även läsa Anderssons bok för att jämföra teorier och tankar i dessa böcker.

Kreativitet – StorStadens Framtid fanns dock inte i bokhandeln och då fick jag helt enkelt lösa det genom att köpa boken från ett antikvariat.

För att hitta gamla böcker som inte längre säljs i bokhandeln brukar jag använda mig av Bokbörsen där många antikvariat och privatpersoner lägger upp gamla böcker. Jag sökte Kreativitet StorStadens Framtid och hittade den. Nu finns den i min ägo, och i nyskick dessutom.

Testa Bokbörsens sökmotor:

Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa

Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa

Jag skulle precis börja läsa boken Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Ola Broms, Wessel m fl som jag köpt. Boken fanns enbart som e-bok (PDF) och jag läser den därför på min dator med hjälp av Adobe Arobat Reader. Problem uppstod när jag försökte använda funktionen för överstrykningar och kommentarer för att hålla reda på vad som är intressent i boken, det gick helt enkelt inte att göra överstrykningar p g a att boken var ”skyddad”. Det fanns dock ett sätt att komma runt det – lås upp filen med hjälp av ett program och sen kunde jag börja göra överstrykningar och kommentera i min bok.

Hur du gör kan du läsa här: Överstrykningar och anteckningar i skyddade PDF-dokument i Adobe Acrobat Reader.

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 1, Höst 2011

Höstterminen 2011 (termin 1) på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö består av tre delar. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till:

Delkurs 1, Byggd miljö: Fysisk planering – en introduktion
Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red. (2005)
Planeringens grunder, en översikt av Jan Nyström (2003)

Delkurs 2: Byggd miljö: Stadsutveckling
Så byggdes staden av Björk, C. & Reppen, L. (2000)
Den moderna stadens födelse av Eva Eriksson (1994)
Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs (1961/2004)
The City Reader av LeGates R. & Stout, F. (2003)
The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History av Kostof Spiro
Urban Theory and the Urban Experience: Encountering the City av Simon Parker
Fronesis [politik, teori, kritik], (2005) Tema Staden, no. 18
Hellspong, M. & Löfgren, O. (1993) Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltiden till nutid, Gleerups förlag
Drömmen om atlantångaren : utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande av Rådberg. J. (1997)
Tidskrift för genusvetenskap, no. 3, 2007, Tema: Arkitektur och boende
Schött, K, Melin, L, Strand, H & Moberg, B. (2007) Studentens skrivhandbok, Liber, Stockholm
Kompendium

Delkurs 3: Planprocessens juridik

Karlbro, T (2010). Markexploatering : juridik, ekonomi, teknik och organisation. Fjärde upplagan, Nordstedts förlag, ISBN 978-91-39-20560-9.
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser av Boverket (2002)
Miljörätt av Jonas Ebbesson (kapitel 6) (2003)
Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar av Staaf, A (red.), Nyström, B & Zanderin, L (kapitel 5) (2010)
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Boverket (2000). Boken om MKB för detaljplan
Cars, G & Hedström, R T (2006). Nya villkor för den kommunala planeringen. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Lagtexter
Expropriationslagen (1971:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalk (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)