Litteratur

Litteraturlista, Sociologi: Kandidatkurs i Sociologi (SOCK01), Lund. Vår 2013

by Ulf Liljankoski 20 januari 2013

Den här terminen kommer jag att ägna till att slutföra min kandidatexamen i sociologi vid Lunds Univeristet, kurs SOCK01. Jag är alltså framme vid den punkt där jag tidigare tog en paus från sociologin för att driva mitt företag på heltid. Som tidigare är detta en preliminär litteraturlista och jag lägger upp den på bloggen […]

0 comments Läs hela artikeln →

Litteraturlista, Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik, Lund, Höst 2012

by Ulf Liljankoski 8 augusti 2012

Till hösten 2012 har jag bestämt förutom att fortsätta mina studier på programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö även fortsätta komplettera mina japanska arkitekturstudier med studier av europeisk arkitektur genom att gå kursen Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik i Lund. Kursen har publicerat följande litteraturlista (observera dock att denna inte är […]

0 comments Läs hela artikeln →

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 3, Höst 2012

by Ulf Liljankoski 8 augusti 2012

Snart dags för höstterminen 2012, termin 3, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp (BY158B), Planprocessens ekonomi, 5 hp (BY178B) och Urban integration, 10 hp (BY179B). Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är […]

0 comments Läs hela artikeln →

Vykort från Utopia av Ola Andersson

by Ulf Liljankoski 15 maj 2012

Kort om Vykort från Utopia I boken Vykort från Utopia ger författaren Ola Andersson en bild av hur Stockholms stadsplanering ser ut idag. Han resonerar kring hur det kommer sig att stadsplaneringen ser ut som den gör idag, samt får vi en kortare diskussion kring vad som är fel och vad som Andersson vill förändra. Andersson […]

0 comments Läs hela artikeln →

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 2, Vår 2012

by Ulf Liljankoski 9 januari 2012

Snart dags för vårterminen 2012, termin 2, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Digitala verktyg I, Byggd miljö: Människa, vardag och planering och Planeringsteori och demokratiska processer. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma […]

0 comments Läs hela artikeln →

Lagtexter etc till kurs: Planprocessens juridik (BY153B)

by Ulf Liljankoski 15 december 2011

Lagtexter och andra texter till kursen Planprocessens juridik (BY153B)  som du kan hitta på nätet. Lagtexter Expropriationslagen (1972:719) Fastighetsbildningslag (1970:988) Jordabalken (1970:994) Lag (1995:1649) om byggande av järnväg Miljöbalk (1998:808) Plan- och bygglag (1987:10) Plan- och bygglag (2010:900) Väglag (1971:948) Kommunallag (1991:900) Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Övrigt Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, […]

0 comments Läs hela artikeln →

Urban theory and the urban experience: encountering the city – Simon Parker hos Google Books

by Ulf Liljankoski 8 september 2011

Boken Urban theory and the urban experience: encountering the city av Simon Parker finns tydligen att läsa på nätet hos Google Books: Urban theory and the urban experience: encountering the city av Simon Parker Läs Urban theory and the urban experience: encountering the city av Simon Parker:

0 comments Läs hela artikeln →

Kreativitet. StorStadens Framtid av Åke E Andersson

by Ulf Liljankoski 8 september 2011

Min vanliga problem när jag läser böcker är att jag fastnar i fotnoter (det verkar förresten heta fotnoter och inte fotnötter), de är ibland en kunskapsvärld i sig själv. Här är ett tips till andra som är lika nyfikna som mig, på hur man hittar böcker som utgått från förlaget och inte längre finns i […]

4 comments Läs hela artikeln →

Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa

by Ulf Liljankoski 29 augusti 2011

Jag skulle precis börja läsa boken Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Ola Broms, Wessel m fl som jag köpt. Boken fanns enbart som e-bok (PDF) och jag läser den därför på min dator med hjälp av Adobe Arobat Reader. Problem uppstod när jag försökte använda funktionen för överstrykningar och […]

0 comments Läs hela artikeln →

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 1, Höst 2011

by Ulf Liljankoski 19 juli 2011

Höstterminen 2011 (termin 1) på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö består av tre delar. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till: Delkurs 1, Byggd miljö: […]

0 comments Läs hela artikeln →