Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 1, Höst 2011

by Ulf Liljankoski on 19 juli, 2011 · 0 comments

in Litteratur

Höstterminen 2011 (termin 1) på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö består av tre delar. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till:

Delkurs 1, Byggd miljö: Fysisk planering – en introduktion
Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red. (2005)
Planeringens grunder, en översikt av Jan Nyström (2003)

Delkurs 2: Byggd miljö: Stadsutveckling
Så byggdes staden av Björk, C. & Reppen, L. (2000)
Den moderna stadens födelse av Eva Eriksson (1994)
Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs (1961/2004)
The City Reader av LeGates R. & Stout, F. (2003)
The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History av Kostof Spiro
Urban Theory and the Urban Experience: Encountering the City av Simon Parker
Fronesis [politik, teori, kritik], (2005) Tema Staden, no. 18
Hellspong, M. & Löfgren, O. (1993) Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltiden till nutid, Gleerups förlag
Drömmen om atlantångaren : utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande av Rådberg. J. (1997)
Tidskrift för genusvetenskap, no. 3, 2007, Tema: Arkitektur och boende
Schött, K, Melin, L, Strand, H & Moberg, B. (2007) Studentens skrivhandbok, Liber, Stockholm
Kompendium

Delkurs 3: Planprocessens juridik

Karlbro, T (2010). Markexploatering : juridik, ekonomi, teknik och organisation. Fjärde upplagan, Nordstedts förlag, ISBN 978-91-39-20560-9.
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser av Boverket (2002)
Miljörätt av Jonas Ebbesson (kapitel 6) (2003)
Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar av Staaf, A (red.), Nyström, B & Zanderin, L (kapitel 5) (2010)
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Boverket (2000). Boken om MKB för detaljplan
Cars, G & Hedström, R T (2006). Nya villkor för den kommunala planeringen. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Lagtexter
Expropriationslagen (1971:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalk (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: