Urbansociologi

Småstaden och möjligheten att möta likasinnade

by Ulf Liljankoski 15 september 2011

Ett vanligt antagande förutfattad mening är att det i småstaden inte finns ”intelligenta” och ”intressanta” person, eller likasinnade som man vanligtvis menar när man uttrycker sig så. Tittar man närmare på småstaden så tror jag att det finns lika många intressanta personer per tusen invånare som i storstaden. Problemet med småstaden är dock att det […]

0 comments Läs hela artikeln →

En stad utgörs av människor inte byggnader

by Ulf Liljankoski 10 september 2011

En stads existens är helt beroende av människor. En plats fylld av byggnader men inga människor är ingen stad. En plats fylld med människor men inga byggnader kan vara eller kan bli en stad. KÄRNAN – STADENS SOCIALA FORM Väljer människan att stanna på en byggnadslös plats kommer enklare bostäder att sättas upp, tält och […]

0 comments Läs hela artikeln →

Jane Jacobs om blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar

by Ulf Liljankoski 8 september 2011

Jane Jacobs om fyra villkor som måste uppfyllas för att åstadkomma blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar: Stadsdelen, och så många av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som […]

0 comments Läs hela artikeln →

Jane Jacobs om effektiv fysisk stadsplanering

by Ulf Liljankoski 8 september 2011

Effektiv fysisk stadsplanering bör enligt Jane Jacobs följa dessa målsättningarna: Främja levande och intressanta gator. Låta dessa gator bilda ett sammanhängande nätverk som möjligt i en hel stadsdel av potentiell storlek och makt. Använda parker och torg och offentliga byggnader som delar i detta nätverk; använda dem för att öka och knyta vävens komplexitet och […]

0 comments Läs hela artikeln →

Äkta och oäkta stigmatisering av ungdomarna i olika bostadsområden

by Ulf Liljankoski 4 september 2011

När det kommer till stigmatisering och användning av diskurser som personer i bostadsområdena själv använder sig av för attt beskriva sig själv (Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red., 2005:111) måste man skilja på äkta och oäkta stigmatisering. I Åstorp, en mellanstor ort med […]

0 comments Läs hela artikeln →