Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
Detaljplanehandboken
Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.
Köp boken här.
Evidensbaserad stadsutveckling
Evidensbaserad stadsutveckling
Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden?
Köp boken här.
Bygglovsboken av Annika Gustafsson
Bygglovsboken
Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs hand läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg lagen (PBL).
Köp boken här.
Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Sökresultat

15 september, 2011
Småstaden och möjligheten att möta likasinnade

Ett vanligt antagande förutfattad mening är att det i småstaden inte finns "intelligenta" och "intressanta" person, eller likasinnade som man vanligtvis menar när man uttrycker sig så. Tittar man närmare på småstaden så tror jag att det finns lika många intressanta personer per tusen invånare som i storstaden. Problemet med småstaden är dock att det […]

Read More
10 september, 2011
En stad utgörs av människor inte byggnader

En stads existens är helt beroende av människor. En plats fylld av byggnader men inga människor är ingen stad. En plats fylld med människor men inga byggnader kan vara eller kan bli en stad. KÄRNAN - STADENS SOCIALA FORM Väljer människan att stanna på en byggnadslös plats kommer enklare bostäder att sättas upp, tält och […]

Read More
8 september, 2011
Jane Jacobs om blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar

Jane Jacobs om fyra villkor som måste uppfyllas för att åstadkomma blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar: Stadsdelen, och så många av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som […]

Read More
8 september, 2011
Jane Jacobs om effektiv fysisk stadsplanering

Effektiv fysisk stadsplanering bör enligt Jane Jacobs följa dessa målsättningarna: Främja levande och intressanta gator. Låta dessa gator bilda ett sammanhängande nätverk som möjligt i en hel stadsdel av potentiell storlek och makt. Använda parker och torg och offentliga byggnader som delar i detta nätverk; använda dem för att öka och knyta vävens komplexitet och […]

Read More
4 september, 2011
Äkta och oäkta stigmatisering av ungdomarna i olika bostadsområden

När det kommer till stigmatisering och användning av diskurser som personer i bostadsområdena själv använder sig av för attt beskriva sig själv (Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red., 2005:111) måste man skilja på äkta och oäkta stigmatisering. I Åstorp, en mellanstor ort med […]

Read More

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash.

CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn: Ulf Liljankoski

Meny