Jane Jacobs om blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar

by Ulf Liljankoski on 8 september, 2011 · 0 comments

in Urbansociologi

Jane Jacobs om fyra villkor som måste uppfyllas för att åstadkomma blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar:

  1. Stadsdelen, och så många av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter gemensamt.
  2. De flesta kvarter måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gathörnen  måste komma tätt.
  3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick; en försvarlig  del av dem ska vara gamla, så att den nödvändiga avkastningen också varierar. Denna blandningen måste vara ganska finkornig.
  4. En tillräckligt hög koncentration av människor måste finnas i området, oavsett varför de befinner sig där. Detta gäller även de som vistas där därför att de bor där.

Sidan 176 i Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: