En stad utgörs av människor inte byggnader

by Ulf Liljankoski on 10 september, 2011 · 0 comments

in Urbansociologi

En stads existens är helt beroende av människor.

En plats fylld av byggnader men inga människor är ingen stad. En plats fylld med människor men inga byggnader kan vara eller kan bli en stad.

En kåkstad är fortfarande en stad. (Foto: Franklin Reyes)

En kåkstad kan fungera som en stad trots att det saknas "riktiga" byggnader. Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas, Venezuela. (Foto: Franklin Reyes)

KÄRNAN – STADENS SOCIALA FORM
Väljer människan att stanna på en byggnadslös plats kommer enklare bostäder att sättas upp, tält och kåk kommer att fyllas med nödvändiga funktioner som behövs för ett drägligt liv. En platsekonomi med utbyten av varor och tjänster uppstår.  I början kommer en enklare sjukvårdsinrättning att etableras. Även en ledningsorganisation kommer att ta form som samordnar ansvar av t ex avfallshantering . Enklare regler kommer att instiftas. Detta är en stad, detta är stadens sociala form. Kärnan.

SKALET – STADENS FYSISKA FORM
Senare kommer byggnader som anses vara till gagn för alls kommer att byggas i mer hållbart material. Detta skapar stadens fysiska form. Skalet.

(Foto: Franklin Reyes)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: