Urbansociologi

Turism och det ekonomiska läckaget – Gynnas turistdestinationen ekonomiskt av turismen?

by Ulf Liljankoski 29 augusti 2013

Inledning Denna artikel tar form av en introduktion till begrepp som jag funnit intressanta och värda att fördjupa sig i inför framtida studier gällande turismens ekonomiska inverkan på samhället och turistdestinationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag har framförallt valt att titta på det som kallas linkage (kopplingar) och leakage (läckage), alltså hur turistdestinationen påverkas av de […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadskärneutveckling och socialt kapital

by Ulf Liljankoski 2 juni 2013

Stadskärneutveckling och socialt kapital Stadskärneutveckling i småstaden ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på det sociala kapitalet Denna artikel kan även laddas ner som PDF här: Stadskärneutveckling och socialt kapital. Kort sammanfattning Problem/Bakgrund: Stadskärnornas handel slås ut av externhandel och e-handel. Stadskärnorna i småstäderna töms på folk och butikslokalerna gapar tomma. Kommunerna kämpar för att […]

0 comments Läs hela artikeln →

Förtätning – Ett hotet mot den sociala gemenskapen?

by Ulf Liljankoski 26 maj 2013

En förhärskande tanke som genomsyrar såväl utbildning som stadsbyggnadskontor idag är idén om förtätning. Förtätning ”syftar på nybyggnation mellan tidigare bebyggelse” (Henrikson & Weibull 2008:10). En illusion av sanning Det farligaste med förhärskande idéer är att grundtanken i dem väldigt sällan ifrågasätts. De blir enkla begrepp att använda sig av när man kommer med ”förbättringsförslag”. […]

4 comments Läs hela artikeln →

En uppdatering kring vårens projekt gällande småstadens stadskärna

by Ulf Liljankoski 9 april 2013

Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade bloggen. Förklaringen till detta är att jag under ett antal veckor ägnat mig åt att fördjupa mig i de urbansociologiska aspekterna kring småstaden. Dels har jag jobbat med att fördjupa mig i teori och ta fram teoretiska instrument som ska hjälpa till att utvärdera kommunernas satsningar på […]

0 comments Läs hela artikeln →

Socialt kapital – Ett mätbart värde?

by Ulf Liljankoski 15 februari 2013

Inledning Denna artikel har sin utgångspunkt i begreppet socialt kapital. I fokus står frågan, som jag kopplar till min forskning kring hur man mäter socialt kapital och hur man kan främja socialt kapital i ett samhälle. För att kunna undersöka hur och vad som ska mätas och samlas in i min forskning måste begreppet socialt […]

0 comments Läs hela artikeln →

Förundersökning: Medborgardialogen kring kvarteret Bryggeriet

by Ulf Liljankoski 14 januari 2013

Projektansvariga: Anja Piirainen John Torebo Gregorius Lina Jönsson Nils Hedenmo Rebecca Jolstrand Sofia Wendel Ulf Liljankoski Vesna Stevic Inledning Under kursen Urban integration på Malmö Högskola fick vi i uppgift att göra en förundersökning inför EU-projektet CitiSpyce. CitiSpyce är en akronym för ”Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadskärnan som aktivitetscentrum – Småstadens framtid?

by Ulf Liljankoski 2 april 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Stadskärnan som aktivitetscentrum – Småstadens framtid? I många småstäder dör stadskärnan. Butiker […]

7 comments Läs hela artikeln →

Fixa gapen i fasaden som dödar gatan

by Ulf Liljankoski 24 november 2011

För att skapa liv på stadens gator bör man göra plats för ett stort och rikt utbud av butiker, kaféer och andra verksamheter som lockar människor till gatan och vill man skapa en populär gågata måste man även få människorna att stanna. Människor lockar människor. Något som, enligt bl a Jan Gehl och Jane Jacobs, dämpar […]

0 comments Läs hela artikeln →

Teorier om stadens framväxt och funktion

by Ulf Liljankoski 25 september 2011

Inom all vetenskap möter man olika teorier som försöker förklara ett fenomen. Inom stadspanering finns t ex olika sätt att se på staden , hur den fungerar och hur den växer. Med teorierna försöker man förstå staden för sedan kunna planera den på för att det ska bli en välfungerande stad, eller för att lösa […]

0 comments Läs hela artikeln →

Kvalitativ kunskap är viktigt vid ombyggnad av stadsdelar

by Ulf Liljankoski 16 september 2011

När man planerar att bygga om en stadsdel, t ex om man ska rusta upp och göra de gamla miljonprogramsområdena mer attraktiva, är det viktigt att man har en dialog med de som bor i området. Man kan inte bara utgå ifrån studier från andra liknande  platser som byggts om eller enbart utgå ifrån goda […]

0 comments Läs hela artikeln →