Stadsplanering

Solstudier och skuggstudier i SketchUp

by Ulf Liljankoski 16 november 2017

Inledning I den här artikeln ska jag visa hur man utför skugg- och solstudier i SketchUp, och hur man sammanställer en enkel solstudierapport. Artikeln är dock inte en ”steg för steg”-guide som visar hur du klickar dig fram i programmet, utan visar framförallt på möjligheterna med SketchUp, och vad du kan tänkas vilja ha med […]

0 comments Läs hela artikeln →

Högst servicebredd & Högst servicegrad i Sveriges kommuner (grafik)

by Ulf Liljankoski 17 april 2015

Som en del i projektet där jag studerar förhållanden mellan fysisk planering (i detta fall externa handelsområden), och servicebredd, servicegrad och sociala relationer/socialt kapital, tar jag fram en del grundkartor att utgå ifrån. Kartorna på bilden redovisar: Högst servicebredd i Sveriges kommuner Högst servicegrad i Sveriges kommuner Servicebredd i Sveriges kommuner Hur servicegrad beräknas Servicebredd baseras […]

0 comments Läs hela artikeln →

Handelsområden och externa handelsområden i förhållande till befolkningstäthet (grafik)

by Ulf Liljankoski 29 mars 2015

Som en del i projektet där jag studerar förhållanden mellan fysisk planering (i detta fall externa handelsområden), och servicebredd, servicegrad och sociala relationer/socialt kapital, tar jag fram en del grundkartor att utgå ifrån. Kartorna på bilden redovisar: Befolkningstäthet i invånare/km2. Förhållandet mellan befolkningstäthet och handelsområden med minst 100 anställda. Förhållandet mellan befolkningstäthet och externa handelsområden med […]

0 comments Läs hela artikeln →

Handelsområden i Sverige

by Ulf Liljankoski 17 mars 2015

År 2010 fanns det 395 handelsområden, med minst 100 anställda, i Sverige. I dessa handelsområden räknas även centrum i tätorter in (t ex stadskärnor) samt handelsområden belägna utanför centrum. Statistiska centralbyrån definierar handelsområde, i detta fall, som ”sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilhandel sker” med minst 100 anställda. Sedan 2010 har några handelsområden tillkommit. Dessa […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadens triumf av Edward Glaeser och bokens aktualitet för den svenska stadsbyggnadsdebatten

by Ulf Liljankoski 14 oktober 2014

”Om framtiden ska bli grönare måste den bli mer urban. Täta städer erbjuder en livsstil som medför mindre bilkörning och mindre bostäder att värma upp och kyla ner. Någon dag kommer vi kanske att kunna köra bil och temperera våra bostäder med nästan inga koldioxidutsläpp, men fram till dessa finns det inget grönare än asfalt.” […]

0 comments Läs hela artikeln →

Gällande Helsingborgs Dagblads artikel ”Bråttom med brottet” i Åstorp

by Ulf Liljankoski 11 september 2014

Detta är en kommentar till artikeln ”Bråttom med brottet” i Helsingborgs Dagblad. Artikeln diskuterar Åstorp kommunen och stenbrottet ”Makadamen”. Stenbrytningen i stenbrottet har nyligen lagts ner, och man arbetar nu med olika framtidsvisioner gällande vad man ska göra med stenbrottet. Helsingborgs dagblad skriver: ”/…/ i nuläget finns det bara idéer. Som konceptet med ett äventyrsland […]

0 comments Läs hela artikeln →

Turism och det ekonomiska läckaget – Gynnas turistdestinationen ekonomiskt av turismen?

by Ulf Liljankoski 29 augusti 2013

Inledning Denna artikel tar form av en introduktion till begrepp som jag funnit intressanta och värda att fördjupa sig i inför framtida studier gällande turismens ekonomiska inverkan på samhället och turistdestinationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag har framförallt valt att titta på det som kallas linkage (kopplingar) och leakage (läckage), alltså hur turistdestinationen påverkas av de […]

0 comments Läs hela artikeln →

Förtätning – Ett hotet mot den sociala gemenskapen?

by Ulf Liljankoski 26 maj 2013

En förhärskande tanke som genomsyrar såväl utbildning som stadsbyggnadskontor idag är idén om förtätning. Förtätning ”syftar på nybyggnation mellan tidigare bebyggelse” (Henrikson & Weibull 2008:10). En illusion av sanning Det farligaste med förhärskande idéer är att grundtanken i dem väldigt sällan ifrågasätts. De blir enkla begrepp att använda sig av när man kommer med ”förbättringsförslag”. […]

4 comments Läs hela artikeln →

HSB vill bygga ett Turning Torso i Stockolm för att ”Stockholm behöver ett spektakulärt landmärke”

by Ulf Liljankoski 16 januari 2013

Idag skriver Fastighetstidningen att ”HSB planerar att bygga ett ’Turning Torso’-projekt i Stockholms innerstad och lanserar nu en tävling för arkitekter”. Man citerar Håkan Falk, vd på HSB Bostad med orden ”Vi tänker bygga ett Turning Torso-projekt i Stockholms innerstad. Stockholm behöver ett spektakulärt landmärke” och ”Turning Torso är ett bra exempel på en byggnad […]

3 comments Läs hela artikeln →

Studieobjekt: Offentliga sittplatser i Barcelona

by Ulf Liljankoski 14 oktober 2012

Denna artikel ingår in en liten snabbstudie av stadsplaneringen i Barcelona. Under vistelsen i Barcelona tittade jag på vilka offentliga sittplatser som fanns. Sittplatserna delades upp i primära sittplatser såsom bänkar och stolar avsedde för att just sitta på och sekundära sittplatser såsom murar, pollare, fontäner, trappor och andra avsatser som användes som sittplatser även […]

0 comments Läs hela artikeln →