Åstorp

Artiklar där stadsplanering i Åstorps kommun nämns.

Gällande Helsingborgs Dagblads artikel ”Bråttom med brottet” i Åstorp

by Ulf Liljankoski 11 september 2014

Detta är en kommentar till artikeln ”Bråttom med brottet” i Helsingborgs Dagblad. Artikeln diskuterar Åstorp kommunen och stenbrottet ”Makadamen”. Stenbrytningen i stenbrottet har nyligen lagts ner, och man arbetar nu med olika framtidsvisioner gällande vad man ska göra med stenbrottet. Helsingborgs dagblad skriver: ”/…/ i nuläget finns det bara idéer. Som konceptet med ett äventyrsland […]

0 comments Läs hela artikeln →

Observationer kring hur stadskärnor används för olika aktiviteter: Tennis

by Ulf Liljankoski 29 oktober 2013

Jag samlar på idéer kring hur olika stadskärnor och torg används. På vilket sätt de tas i anspråk för aktiviteter som de inte direkt är avsedda för av invånare. Detta är den andra observationen från Åstorp centrum där torget används för sportaktivitet. Förra gången var det fotboll, denna gången är det tennis. Själv uppskattar jag […]

0 comments Läs hela artikeln →

Turism i Åstorp – Nya grepp från Åstorps kommun

by Ulf Liljankoski 9 december 2012

Under sommaren 2012 gjorde jag en kortare förstudie av turismens utvecklingspotential i Åstorp med fokus på Makadammen, ett stenbrott som ägs av Skanska och vars täkttillstånd går ut om ett år . Idag läser jag i Helsingborgs dagblad att Åstorp kommun nu diskuterar att bilda ett bolag som ska hjälpa entreprenörer att utveckla området till ett av Skånes […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadskärnan som aktivitetscentrum – Småstadens framtid?

by Ulf Liljankoski 2 april 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Stadskärnan som aktivitetscentrum – Småstadens framtid? I många småstäder dör stadskärnan. Butiker […]

7 comments Läs hela artikeln →

Den samtida staden och dess utmaningar. Den döende stadskärnan.

by Ulf Liljankoski 9 januari 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Den samtida staden och dess utmaningar. Aktivitetscentrum – den döende stadskärnans räddning. […]

0 comments Läs hela artikeln →

Äkta och oäkta stigmatisering av ungdomarna i olika bostadsområden

by Ulf Liljankoski 4 september 2011

När det kommer till stigmatisering och användning av diskurser som personer i bostadsområdena själv använder sig av för attt beskriva sig själv (Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red., 2005:111) måste man skilja på äkta och oäkta stigmatisering. I Åstorp, en mellanstor ort med […]

0 comments Läs hela artikeln →