Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-04

by Ulf Liljankoski on 4 januari, 2012 · 0 comments

in Nyhetstips

Checkpoint samlingspunkt för bilburna turister
Till Checkpoint Sweden utanför Åstorp hittar både utländska och inhemska turister. I år har säsongen varit över förväntan. 1 500 personer har besökt Checkpoint under sommaren. Varje dag.

Kommunlån lösning för fyra järnvägsspår
Kittla regeringen och Trafikverket med löfte om kommunala pengar så kan de fyra järnvägsspåren på stambanan till Högevall byggas snabbare.

Bygglovet rivs upp för ett år gammal förskola
Den ett år gamla förskolan Villa så Kul är hotad. Förvaltningsrätten har upphävt det tillfälliga bygglovet, men ägarna till den privata förskolan kommer att kämpa för att få vara kvar.

Strålningen stiger med 300 procent
Utan att säga ett knyst har Svenska Kraftnät beslutat höja strömstyrkan i kraftledningen med 300 procent.
Nu slår de boende i Skatteberga näven i bordet och kräver att ledningen flyttas från deras hus.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: