Studera stadsplanering på distans vårterminen 2012

Mellan 15 september och 17 oktober är det dags att anmäla sig till kurser och program som startar våren 2012.
Det finns en del kortare kurser på distans som man kan anmäla sig om både om man vill veta vad stadsplanering handlar om samt om man vill fördjupa sin kunskap om stadsplanering.
Anmälan till kurser och program görs på Antagning.se och där kan du också söka efter fler utbildningar.

Här är ett urval av distanskurser relaterade till stadsplanering:

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
Japans konst, arkitektur och visuella kultur 7.5 HP
Den moderna stadens födelse 7.5 HP
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet 7.5 HP
Stadens dragningskraft 7.5 HP
Stadsliv och hållbar utveckling 7.5 HP

KARLSTADS UNIVERSITET
Stadens rum och dess invånare 15 HP

UPPSALA UNIVERSITET
I Uppsala startar även deras Samhällsplaneringsprogram, det är dock inte på distans.