Ghost Bikes – Ett slag för ökad trafiksäkerhet för cyklister

CYKLISTER I STADSPLANERINGEN
I stads- och trafikplanering sättes cyklister alltmer i fokus, i allt fler städer ser du skyltar som räknar antalet cyklister per dag och cykellederna byggs ut för att knyta ihop olika stadsdelar och tätorter. Att främja cykeln som transport medel är en del i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och anses vara bra både för hälsa och miljö.
Ju fler som väljer att cykla desto mer krävs det för att hålla en hög säkerhet både för cyklister och gående. För att öka trafiksäkerheten för cyklister jobbar man bland annat med att förbättra fordonsdesign (design på t ex bilar som minskar skaderisken på cyklister och fotgängare), trafikplanering (t ex separerar cyklisterna från motortrafiken) samt med lagar och uppmaningar om att använda om skyddsutrustning (t ex cykelhjälm).

På bild en Ghost Bike  i Los Angeles - Ett slag för ökad trafiksäkerhet för cyklister. (Foto: Todd Shaffer)
På bild en Ghost Bike i Los Angeles - Ett slag för ökad trafiksäkerhet för cyklister. (Foto: Todd Shaffer)

GHOST BIKES – SPÖKCYKLAR
I många länder finns även Ghost Bikes som är en form av tyst demonstration för att ökad trafiksäkerhet samtidigt som man hedrar de cyklister som dött i trafiken. Ghost Bikes har vad jag vet inte dykt upp i Sverige, men det finns bland annat i Köpenhamn och Berlin.
En ghost bike är en vanligtvis vitmålad cykel som man fäster i en stolpe eller liknande i närheten av olycksplatsen, samt sätter man en skylt med information om olyckan som inträffat.

LÄS MER OM CYKLING OCH TRAFIKSÄKERHET
Ghost Bikes
Medierna sprider myten om cykeldöden
Cykelfrämjandet
Trafikverket
Europeiska kommissionen Transport

(Foto: Todd Shaffer)