Annons
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
Detaljplanehandboken
Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.
Köp boken här.
Annons
Evidensbaserad stadsutveckling
Evidensbaserad stadsutveckling
Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden?
Köp boken här.
Annons
Bygglovsboken av Annika Gustafsson
Bygglovsboken
Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs hand läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg lagen (PBL).
Köp boken här.
Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Föreläsningar om detaljplanering

Jag erbjuder numera ett utbud av föreläsningar om "kommunal samhällsplanering" och detaljplanering. Föreläsningarna passar yrkesaktiva, skolor, universitet, förtroendevalda, tjänstepersoner på kommun, konsulter som jobbar med detaljplanering, företrädare för fastighetsbolag och ledningsgrupper med flera.

Utbudet av föreläsningar utvecklas efterhand som efterfrågan inkommer. Så har ni behov av att belysa en viss fråga är ni välkomna att kontakta mig så ser jag vad jag kan göra för er.

Bland annat finns följande standardförläningar:

 • Från grundlag till grästuva. Kommunal samhällsplanering.
  "Från grundlag till grästuva" tar sin start i grundlagen, och sedan tar vi oss genom översiktsplanering och detaljplanering, Föreläsningen är uppdelad i två delar:
  Del 1: Teoretisk genomgång av lagar och olika aktörer som påverkar planeringen.
  Del 2: Praktiskt exempel på hur man arbetar fram en detaljplan. Vilka som deltar i planeringen, hur arbetet ser ut på olika kommuner, vilka problem som kan dyka upp under arbetet och hur slutresultatet blir efter att ha samordnat alla intressen.
  Målgrupp: Föreläsningen är en introduktion till kommunal samhällsplanering och passar skolor, universitet, förtroendevalda, tjänstepersoner, företrädare för fastighetsbolag med flera.  Innehållet kan anpassas efter åhörarens behov.
  I tidsutrymmet finns är även frågestund på 20-30 minuter inräknad.
  Tid: 2 x 45 minuter (kan även kortas ner)

 

 • Checklistor för detaljplanering
  "Checklistor för detaljplanering" kretsar kring frågan "hur vet vi vad vi ska göra" och "hur vet vi om vi gör rätt"? Försänkningen tar exempel på olika checklistor och underlag som är bra att ha och ger vägledning i arbetet med en detaljplan. I föreläsningen ingår även diskussion med möjlighet till kunskapsutbyte.
  Målgrupp: Målgruppen är yrkesaktiva, konsulter som jobbar med detaljplanering, studenter, tjänstepersoner som kommer i kontakt med detaljplanering och företrädare för fastighetsbolag.
  Tid: 60 minuter.

 

 • Tidsplanering för detaljplaner
  "Tidsplanering för detaljplaner" kretsar kring frågan om hur man tar fram hållbara tidplaner och verktyg för att ta fram en tidplan. Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i en tidplan? Vad kan påverka tidplanen? Varför behövs en tidplan? Hur kan vi följa upp och förbättra våra tidplaner? Hur förankrar jag en tidplan inom organisationen och hos externa parter?
  I tidsutrymmet finns är även diskussionsstund på 20-30 minuter inräknad för att diskutera olika möjligheter och egna exempel.
  Målgrupp: Målgruppen är yrkesaktiva, ledningsgrupper och konsulter som jobbar med detaljplanering.
  Tid: 60 minuter.

 

 • Rättspraxis för detaljplanering
  "Rättspraxis för detaljplanering"  fokuserar på olika frågor och olika rättsfall. Några exempel är till exempel rättsfall kring dagvattenhantering, byggnadshöjder, sol- och dagsljus, krav på utformning med mera. Utbudet kan skräddarsys efter behov.
  I tidsutrymmet finns är även diskussionsstund på 15 minuter inräknad.
  Målgrupp: Målgruppen är yrkesaktiva, ledningsgrupper och konsulter som jobbar med detaljplanering
  Tid: 45 minuter per rättspraxis

 

För bokning och kostnadsfrågor:
ulf.liljankoski@lilon.se eller tel: 0739 941 961

Error!
No 'Jetpack_Subscriptions_Widget' widget registered in this installation.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

Annons
Annons