Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.
27 november, 2011

Vision Rosengård (Malmö) 2030

Av
Saman Ataeian
Erik Lindén
Ulf Liljankoski
24 november 2011

Vision Rosengård 2030
Med det nya Rosengård i Malmö vill vi uppnå en tätare stad, utan barriärer av vägar som avgränsar området och människor från varandra, vi vill ena Rosengård och förenklar rörelsen mellan de olika områdena. Genom att skapa en livfull stadsdel motverkas på samma gång kriminalitet och utanförskap.
Här möts såväl invånare som besökare bland Rosengårds basarer, vi ser Malmös nya fotbollsstjärnskott spela på Arena Zlatan, Shakira och Magnus Uggla uppträder på den nya arenascenen.
En vacker dag kan vi njuta av utsikten över Rosengårds gröna tak från Lilla Torson i Apelgården, och sedan ta en sväng ner och shoppa i Apelbasaren.
Från basaren kan man sedan lätt ta sig till Malmö central med spårvagnen som stannar precis utanför basaren.

Arena Zlatan
Arena Zlatan är inspirerad av Halmstad Arena. Här händer allt. Olika aktiviteter samlade under ett tak, bollsport, kampsport, issport, simning, äventyrsbad, konserter, disco, scener. Allt du kan önska dig finns här.
Runt arenan finns det även mindre restauranger, butiker och torghandel för som tjänar både Rosengårds invånare och besökarna som kommer för att få en upplevelse i arenan eller en upplevelse av arenans häpnadsväckande arkitektur.

Arena Zlatan Med inspiration från Halmstad Arena har en unik arena med plats för sport, rekreation, konferens, evenemang och äventyr byggts i Rosengård. (Bild: Saman Ataeian)

Arena Zlatan Med inspiration från Halmstad Arena har en unik arena med plats för sport, rekreation, konferens, evenemang och äventyr byggts i Rosengård. (Bild: Saman Ataeian)

Lilla Torson
Lilla Torson är inspirerad av Turning Torso som en symbol för att visa att Rosengård är en del av Malmö. Härifrån kan du se Rosengårds gröna tak, livfulla gator och den vackra trädgården i Östra Kyrkogården.
I Lilla Torson finns det en blandning av hyres- och bostadsrätter, och de lägre delarna av byggnaden är avsedd för studentlägenheter.

Lilla Torson och Apelbasaren Lilla Torson är ett populärt landmärke i glas och trä där man kan njuta av utsikten över Rosengård och Malmö. (Bild: Erik Lindén)

Lilla Torson och Apelbasaren. Lilla Torson är ett populärt landmärke i glas och trä där man kan njuta av utsikten över Rosengård och Malmö. (Bild: Erik Lindén)

Apelbasaren & Apelterassen
I Apelbasaren hittar du Malmös modernaste bokaler (bostad och lokal i ett). Små butiker med ett riktig utbud som tilltalar Rosengårds invånare, men även turister kommer hit för att ta del av både miljön och utbudet av varor.
Apelbasaren ligger i huskomplexet Apelterassen som är en byggt i terrasser, här hittar du gröna terrasser och gröna tak dit de boende kan ta sig för att sola, picknicka, helt enkelt njuta av lugnet på taket.

Nya Apelgården. Gatuvy utanför Apelbasaren. Här hittar du butiker, kaféer och andra affärsverksamheter. (Bild: Erik Lindén)

Nya Apelgården. Gatuvy utanför Apelbasaren. Här hittar du butiker, kaféer och andra affärsverksamheter. (Bild: Erik Lindén)

Apelgårdsparken
Apelgårdsparken ligger nära Lilla Torson. Här kan man njuta av glassen man köpt i Apelbasaren, luta sig tillbaka och vila på en bänk medan barnen leker i den stora äventyrslekplatsen som lockar barn från hela Rosengård.

Lilla Pildammsparken
Här hittar du ännu en koppling till centrala Malmö, en rund park där människor kan mötas och där studenterna i lägenheterna runt omkring anordnar olika evenemang.

Rosengård Centrum
Rosengård Centrum har förändrats från att vara ett handelscentrum till att både inrymma handel, torghandel, parkeringshus och bostäder.
Parkeringshuset är ett kombinerat parkeringshus och bostadshus.

Bostäder
Rosengård har förtätats genom både nybygge och tillbygge. Vid Östra Kyrkogården har ett villaområde anlagts dit alla rosengårdare som drömmer om en villa kan flytta till.
I Kryddgården och Apelgården har vi byggt till en- och tvåvåningsradhus.
Samt finns det fyra nya punkthus i Apelgåden i olika höjder avsedda för både studentlägenheter, hyres- och bostadsrätter.

Örtagårdens aktivitetscenter
I delområdet Örtagården har vi en stor öppen parkyta mellan byggnaderna. Denna kommer att byggas om och här kommer ett aktivitetscenter med plats för t ex ungdomsgård och kafé men vi vill även att något för äldre personer ska finnas här. Även en butikslokaler och bostäder kommer att byggas upp här. För att göra platsen mer tillgänglig kommer en väg för bilar att gå igenom området.

Bokaler/Basarer
I de olika stadsdelarna, ny som gammal, har vi gjort det möjligt blandverksamhet där man kan ha butiker i många av de äldre bostadshusen.
Bokalerna som placeras i Apelbasaren, en även i andra delar av Rosengård, riktar sig till småföretagare som är intresserade av att ha en liten lokal nära sitt boende, och vi anser inte att dessa är direkt beroende eller påverkas av konkurrensen från Rosengård centrum.

Bokaler i Rosengård. Bokaler är lokaler som innehåller både affärslokal och bostad för affärsidakaren med familj.

Bokaler i Rosengård. Bokaler är lokaler som innehåller både affärslokal och bostad för affärsidakaren med familj.

Rosengårdstunneln
Över Amiralsgatan, von Rosens väg och von Lingens väg har en tunnel byggts. Ovanpå flyter nu både, gång-, cykel- och långsamtgående motortrafik mellan de olika delarna i Rosengård. Även ny bebyggelse, både bostäder, affärslokaler och parkytor, har kunnat byggas på den nya marken. Marken kommer även att användas till vägar och spår där både långsamtgående motorotrafik kan ta sig fram, men även kollektivtrafik såsom t ex bussar och spårvagn kommer att finnas här då vi anser att det inte är ett bra alternativ att ha lokaltrafik och hållplatser ner i tunneln. I tunnlarna har de nyaste luftreningssystemet installerats som renar luften från avgaser och utsläpp från motortrafiken.

Rosengård idag Rosengård delas idag på två ställen där Amiralsgatan och von Rosens väg skär igenom stadsdelen och bildar en barriär för gång- och cykeltrafik. För att nå över till andra sidan är gång- och cykeltrafiken framförallt hänvisad till de broar som går över vägarna. Det finns inga naturliga stråk som lockar invånare eller besökare att ta sig över till andra sidan, samt leder det till otrygghet när man inte kan välja vilken väg man vill ta när man går hem.  Rosengård 2030 med Rosengårdstunneln Över Amiralsgatan och von Rosensväg har en tunnel byggts. Ovanpå flyter nu både, gång-, cykel- och långsamtgående motortrafik mellan de olika delarna i Rosengård. Även ny bebyggelse, både bostäder, affärslokaler och parkytor, har kunnat byggas på den nya marken. I tunnlarna har de nyaste luftreningssystemet installerats som renar luften från avgaser och utsläpp från motortrafiken. (Bild: Ulf Liljankoski)

Rosengård idag: Rosengård delas idag på två ställen där Amiralsgatan och von Rosens väg skär igenom stadsdelen och bildar en barriär för gång- och cykeltrafik. För att nå över till andra sidan är gång- och cykeltrafiken framförallt hänvisad till de broar som går över vägarna. Det finns inga naturliga stråk som lockar invånare eller besökare att ta sig över till andra sidan, samt leder det till otrygghet när man inte kan välja vilken väg man vill ta när man går hem. Rosengård 2030: Med Rosengårdstunneln Över Amiralsgatan och von Rosensväg har en tunnel byggts. Ovanpå flyter nu både, gång-, cykel- och långsamtgående motortrafik, bussar och spårvagn mellan de olika delarna i Rosengård. Även ny bebyggelse, både bostäder, affärslokaler och parkytor, har kunnat byggas på den nya marken. I tunnlarna har de nyaste luftreningssystemet installerats som renar luften från avgaser och utsläpp från motortrafiken. (Bild: Ulf Liljankoski)

 

Spårvagnen
Spårvagnen har kopplats från centrala Malmö till Rosengård Centrum, Arena Zlatan, Apelgården och studentbostäderna. Detta har har gjort att kapaciteten i kollektivtrafiken ökat och blivit mer lättillgänglig.

Vägnät och parkeringar
Många av de gamla vägarna och återvändsgränderna har knutits ihop till ett fungerande vägnät som gör det möjligt för de boende i området att ta sig till och från hemmet i bil.
För att minimera onödig biltrafik i bostadsområdena gäller låga hastigheter, samt leder vi all genomfartstrafik genom Rosengårdstunneln som går under Rosengård.
För göra rum för bilarna har nya parkeringsplatser byggt under de marken och under många av de nybyggda husen.
Även busshållplatser och busslinjer har anpassats efter de nya vägnätet och för att fånga upp boende i de nya bostadsområdena.

Studenter
Fler studentbostäder, både ombildade i tidigare bebyggelse och nybygge. Studentlägenheterna kommer att spridas ut över Rosengård för att skapa en rörelse mellan olika platser när studenterna tar sig till och från högskolan, centrum, butiker mm. Med goda förbindelser kommer studenterna att lockas hit från både Malmö och Lund.

Gröna tak
På både nya och gamla hus har gröna tak anlagts. Gröna tak mildrar stadsklimatet, tar tillvara dagvatten, tar upp luftföroreningar, isolerar byggnaden och ser vackert ut när du ser ut över Rosengård från Lilla Torson.

Tidslinje
På tidslinjen över projektet Vision Rosengård 2030 ser du när de olika delprojekten i utvecklingen av Rosengård planers att påbörjas och avslutas.
De olika färgerna visar vilken form av förändring som ska göras. Röd visar tidsaspekten för hela Vision Rosengård 2030, övriga färger visar viktiga riktade förändringsprojekt inom trafik, studenter, affärsverksamheter, bostäder, skolor, parker och attraktioner.

Vision Rosengård 2030 På tidslinjen över projektet Vision Rosengård 2030 ser du när de olika delprojekten i utvecklingen av Rosengård planers att påbörjas och avslutas. De olika färgerna visar vilken form av förändring som ska göras. Röd visar tidsaspekten för hela Vision Rosengård 2030, övriga färger visar viktiga riktade förändringsprojekt inom trafik, studenter, affärsverksamheter, bostäder, skolor, parker och attraktioner.

Vision Rosengård 2030 På tidslinjen över projektet Vision Rosengård 2030 ser du när de olika delprojekten i utvecklingen av Rosengård planers att påbörjas och avslutas.

Vision Rosengård 2030.

Vision Rosengård 2030.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 47 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

%d