Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.
25 juli, 2013

Turism, autenticitet och ackulturation

Detta är en mindre uppgift som ingår i kursen SO13 TR032G Turismens pris 7,5 hp.

Uppgift:
Diskutera betydelsen av autenticitet utifrån hur turism kan förvandla den traditionella kulturen på en destination; hur och varför kan en destinations ”äkthet” antingen förminskas eller förstärkas genom turism?

Svar:
Om man väljer att se resandet som en pilgrimsfärd en resa, som ska leda till förståelse för andra kulturer, ett sökande efter mening (Tesfahuney & Schough 2010:12) har man som turist, antagningsvis, höga förväntningar på att de man möter är äkta vara och återspeglar den sanna kulturen. Något som jag dock upplever som vanligt hos dessa ”pilgrimer” är att de ofta inte känner till om det de möter verkligen är äkta, de känner inte till hur mycket som ställts i ordning för turistens skull, de känner inte till hur mycket av bakgrundshistorien som skrivit utifrån ett intresse att ta tillvara just de aspekter som turisten kan tänkas ha (Hall & Lew 2009:151, 155). I många fall blir den kultur man söker efter en stereotyp av den kultur man verkligen besöker. För det första så är kultur i ständig förändring och för det andra ha den kultur man möter påverkats av den turism som söker upp platsen.

Äktheten, autenticiteten, är något som sitter i betraktarens ögon (turisten), med även i producentens händer (värden) (Hall & Lew 2009:149). Turisten kan sedan tidigare ha en bild av vad en plats äkthet innebär. Värden/Invånarna reproducerar sedan denna bild genom att erbjuda kulturella aktiviteter och föremål som motsvarar turistens bild.

Hans Magnus Enzenberg påpekar att jakten efter det äkta och orörda är ”självförgörande” (Enzenberg 1958 i Tesfahuney & Schough 2010:13). Så fort vi sätter vår fot på den orörda platsen påbörjas en förvandling och ju mer turism som lockas till platsen desto mindre orörd och äkta blir den.

Kritiska studier pekar på att turistmål blir utsatta för och påverkas av de värden och normer som turisterna har i sina samhällen. Det påverkar bland annat de människor som turisten möter, samt skapas system som säkerställer turistens intressen och behov av säkerhet, vilket i sin tur påverkar orten/landet som turisten besöker (Tesfahuney & Schough 2010:14). Dessa förändringar kan dock inte alltid ses som negativa. Samhällsförändringar är en naturlig del i alla kulturer, samt välkomnas i vissa fall de förändringar och det utbyte som sker mellan de olika kulturerna (Hall & Lew 2009:162-163, 177, 181).

En del ser turismen som en förlängning av den tidigare kolonialismen då vi (turister från västerlandet) fortsätter att införa våra samhällsnormer och vår kultur i olika delar av världen. Turismen har blivit ett ”fredligt” sätt att påverka andra kulturer (Tesfahuney & Schough 2010:112).

Det orörda unika och turism står i kontrast till varandra. Jakten på det orörda och unika gestaltas ofta som en ickekapitalistisk plats, samtidigt främjar turismen en kapitalisering av platsen och en varufiering av kultur och naturområden (Hall & Lew 2009:118, 163; Tesfahuney & Schough 2010:95). Kultur och autenticitet, det osäljbara, blir med turismen något säljbart.

Att inrätta en turistordning innebär en successiv omvandling och reformering av samhällen, naturområden, produktionssystem, konsumtionsformer och rörlighetsmönster i turismens och varuekonomins tecken.” (Tesfahuney & Schough 2010:34)

Souvenirer i olika storlekar. Foto: glasseyes view

Souvenirer i olika storlekar. Foto: Alex Hartmann

Varufiering sker bl a på detta sätt (Hall & Lew 2009:118):

  • Kulturella föremål anpassas efter turistens behov. T ex gör man säljbara föremål mindre än traditionellt för att de ska få plats i turistens resväska.
  • Äldre kulturella traditioner (t ex dans, musik, konst etc) framhävs även om de kanske inte är en stor del i den moderna kulturen.

Detta är vad Hall & Lew (2009:153) benämner som ”iscensatt autenticitet”.

Att föremål och traditioner framhävs för turisternas skull kan även anses ha positiva effekter då sådan kultur som annars skulle glömmas bort kan bevaras på detta sätt (om man nu anser att bevarandet av kultur är viktig) (Hall & Lew 2009:149, 162).

De turistanpassade kulturen som framhävs kan även påverka invånarnas egen kunskap om sin historia. Historian tillrättaläggs och passande delar framhävs för turisten. Denna historia återupprepas av de organisationer och invånare som arbetar med turism. Detta kan leda till att det som en gång var en retuscherad historia blir den sanna historian för såväl turister som invånare då den blir en del av det ”kollektiva minnet och den officiella representationen” av platsens historia (Hall & Lew 2009:151).

Att turister kommer till en viss plats påverkar inte enbart kulturen på grund av att det finns ett intresse att uppleva kulturen eller köpa souvenirer. Även mötet mellan personer, turisten – invånaren, påverkar de olika individerna. Ju större kulturella skillnad det är mellan de två desto större inverkan på varandra kan de ha (Hall & Lew 2009:143). De individuella kulturens som personerna bär med sig in i mötet kan agera som ögonöppnare för andra sätt att tänka eller agera i olika situationer. Denna påverkan på värden, på individnivå, kan i sin tur påverka den lokala samhällskulturen. Även turistens hemkultur kan påverkas av turistens nya erfarenheter och upplevelser. Man uppnår ett mått av ackulturation när dessa kulturer blandas och påverkar varandra (Hall & Lew 2009:153).

Något som ses som en stor risk är rädslan för att det är den dominerande kulturen som har störst påverkan på mindre kulturer, vilket leder till att mindre kulturer kvävs av de dominerande kulturerna (Hall & Lew 2009:154). Kulturerna blir då alltmer lika varandra och det som en gång upplevdes som en äkta plats, något som inte är som turistens hemkultur, försvinner.

Sammanfattning

Autenticitet förstärks genom...:

  • ...att traditioner (t ex musik, dans, teater etc) framhävs för turistens skull.
  • ...att traditionella tillverkningsmetoder får ny livskraft (t ex särskilda sätt att tillverka traditionella kläder eller verktyg etc).
  • ...att traditionella varor (t ex religiösa föremål ) börjar tillverkas igen.

Autenticitet förminskas genom...:

  • ...ackulturation, när de olika kulturerna möts kan de påverka varandra så att de blir mer lika.
  • ...att kvalitén och storleken på traditionella varor sjunker för att möta turisters intresse av billigare souvenirer som är lätta att packa ner i väskan.
  • ...att en plats historia färgas av det turisterna är intresserade av att höra.

Referenslista

Hall, Colin Michael & Lew, Alan A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge
Köp hos Adlibris | Bokia | Bokus

Tesfahuney, Mekonnen & Schough, Katarina (red.) (2010). Det globala reseprivilegiet. Lund: Sekel
Köp hos Adlibris | Bokia | Bokus

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 50 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny