Annons
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
Detaljplanehandboken
Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.
Köp boken här.
Annons
Evidensbaserad stadsutveckling
Evidensbaserad stadsutveckling
Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden?
Köp boken här.
Annons
Bygglovsboken av Annika Gustafsson
Bygglovsboken
Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs hand läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg lagen (PBL).
Köp boken här.
Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Teorier om stadens framväxt och funktion

Inom all vetenskap möter man olika teorier som försöker förklara ett fenomen. Inom stadspanering finns t ex olika sätt att se på staden , hur den fungerar och hur den växer. Med teorierna försöker man förstå staden för sedan kunna planera den på för att det ska bli en välfungerande stad, eller för att lösa problem som uppstått i en stad.
För att lite kort förklara vad en teori kan vara kan vi som exempel titta på teorierna om hur man ser staden antingen som en "kosmisk stad" som byggts efter religiösa mönster - byggnader och vägar har byggts efter linjer och mönster som har religiös förankring, vi har också den praktiska staden som byggt efter ett funktionellt tankesätt där varje byggnad, kvarter och väg etc anses vara delar i ett stor välfungerande maskineri, sedan har vi också den organiska staden där man ser staden som en organism med viktiga delar som för symboliseras av hjärta, blodkärl, njure mm där varje del har en viktig funktion för att staden ska fungera.

Annons
1. Den kosmiska staden: Följer ett religiöst mönster. 2. Den praktiska staden: Varje del har byggts för att ha en given funktion. 3. Den organiska modellen: Staden växer naturligt fram som en organism och de olika delarna utvecklas automatiskt efterhand.

1. Den kosmiska staden: Följer ett religiöst mönster. 2. Den praktiska staden: Varje del har byggts för att ha en given funktion. 3. Den organiska modellen: Staden växer naturligt fram som en organism och de olika delarna utvecklas automatiskt efterhand.

Sådana teorier och tankemönster har givetvis påverkat hur tidiga stadsplanerare tänkt när de byggt städer efter rådande ideologier i deras samtid och det kan vara kul att se sådana mönster i stadsplanen.
Teorier används också för att tolka städer och samhällen, de är grova förenklingar presenterade i en form som vi har lättare att relatera till när vi försöker förstå stadens komplexitet och varför den byggts på ett visst sätt. Du löser dock inga problem genom att använda dessa teorier och mallar, du skapar inte heller några fungerande städer genom att följa dem. För att lösa riktiga problem i staden och planera städer måste man titta på varje enskilt fall och en enkel mall eller teori kan inte användas för att hitta lösningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons
Error!
No 'Jetpack_Subscriptions_Widget' widget registered in this installation.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

Annons
Annons