Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.
9 januari, 2012

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 2, Vår 2012

Snart dags för vårterminen 2012, termin 2, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Digitala verktyg I, Byggd miljö: Människa, vardag och planering och Planeringsteori och demokratiska processer. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till, samt har jag länkat med titel till de texter som kan laddas ner gratis. Priserna inom parentes var aktuella när jag publicerade inlägget och kan ändras.

Delkurs 1, Byggd miljö: Människa, vardag och planering
Practising Human Geography av Cloke, Paul J., Crang, Philip, Goodwin, Mark, Painter, Joe M., Philo, Chris (red.) (2004).  Sage.
Köp hos Bokia (395 kr) | Bokus (318 kr)

Tales of the City. A Study of Narrative and Urban Life  av Finnegan, Ruth (1998). Cambridge University Press.
Köp hos Bokia (422 kr) | Bokus (291 kr)

Speglingar av rum – om könskodade platser och sammanhang. Symposion. av Friberg, Tora, Listerborn, Carina, Andersson Birgitta, Scholten, Christina (red.). Studentlitteratur. (2005).
Köp hos Bokia (156 kr) | Bokus (145 kr)

Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation – mönster, drivkrafter, gränser av Frändberg, L. Thulin, E. & Vilhelmsson, B (2005).
Köp hos Bokia (232 kr) | Bokus (227 kr)

Life Between Buildings av Gehl, Jan. Danish Architectural Press. (1971/2006).
Köp hos Bokia (485 kr) | Adlibris

New City Life av Gehl, Jan, Gemzøe, Lars, Kirknæs, Sia och Stenhagen Søndergaard, Britt (2006). Danish Architectural Press.
Köp hos Adlibris

Ojämlikhetens nya geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen av Harvey, David (2011). Stockholm: Atlas.
Köp hos Bokia (187 kr) | Bokus (178 kr)

Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett genusperspektiv. 1. uppl. av Larsson, Anita & Jalakas, Anne (2008). Stockholm: SNS förlag.
Köp hos Bokia (211 kr) | Bokus (233 kr)

Neighborhood Planning and Community-Based Development: The Potential and Limits of Grassroots Action av Peterman, William (2000). Sage.
Köp hos Bokia (403 kr) | Bokus (381 kr)

Samt ytterligare kompendium och artiklar.

Delkurs 2, Digitala verktyg I
Google SketchUp 8 for Dummies av Chopra, A. (2010). Wiley, Chichester; USA.
Köp hos Bokia (173 kr) | Bokus (163 kr)

AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011: No experience required av Gladfelter, D. (2010). SYBEX, Chichester; USA.
Köp hos Bokia (237 kr) | Bokus (180 kr)

Kom igång med AutoCAD. (2010). av Hanssson, P. & Pärletun, L-G. (2009). Studentlitteratur.
Köp hos Bokia (532 kr) | Bokus (536 kr)

Delkurs 3, Planeringsteori och demokratiska processer
Böcker som används under hela kursen

Readings in planning theory av Campbell, S & Fainstein, S (Red.) (2003). Oxford: Blackwell (2:a upplagan) (läses i urval)
Köp hos Bokia (536 kr) | Bokus (261 kr)

Kommunal planering under 1990-talet: en studie av Sveriges kommuner av Christoferson, I & Öhman, J (1998). Uppsala. Ascender
Köp hos: Osäkert var man kan köpa denna i nu läget.

Moderna kommuner av Montin, S (2007). Malmö, Liber (3:e upplagan)
Köp hos Bokia (356 kr) | Bokus (340 kr)

Den starka demokratin av Premfors, R. (2011), Stockholm, Atlas.
Köp hos Bokia (195 kr) | Bokus (213 kr)

En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1 (finns i fulltext på internet), (läses i urval)
Samt ytterligare artikelsamling (artiklar i fulltext, ca 150 sidor).

En valfri av dessa texter

Från lokal välfärdsstat till stadspolitik - politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås av Granberg, M (2004). Örebro, Örebro studies in political science.

Till vilken nytta? om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser av Nilsson, T (2005). Lund, Statsvetenskapliga institutionen.

Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby av Olsson, L (2008). Lund, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH.

Kvinnans plats(er): bilder av hemlöshet av Thörn, C (2004). Stockholm, Égalité.
Köp hos Bokia (209 kr) | Bokus (227 kr)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 47 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

%d