Annons
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
Detaljplanehandboken
Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.
Köp boken här.
Annons
Evidensbaserad stadsutveckling
Evidensbaserad stadsutveckling
Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden?
Köp boken här.
Annons
Bygglovsboken av Annika Gustafsson
Bygglovsboken
Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs hand läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg lagen (PBL).
Köp boken här.
Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 1, Höst 2011

Höstterminen 2011 (termin 1) på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö består av tre delar. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till:

Annons

Delkurs 1, Byggd miljö: Fysisk planering - en introduktion
Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red. (2005)
Planeringens grunder, en översikt av Jan Nyström (2003)

Delkurs 2: Byggd miljö: Stadsutveckling
Så byggdes staden av Björk, C. & Reppen, L. (2000)
Den moderna stadens födelse av Eva Eriksson (1994)
Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs (1961/2004)
The City Reader av LeGates R. & Stout, F. (2003)
The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History av Kostof Spiro
Urban Theory and the Urban Experience: Encountering the City av Simon Parker
Fronesis [politik, teori, kritik], (2005) Tema Staden, no. 18
Hellspong, M. & Löfgren, O. (1993) Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltiden till nutid, Gleerups förlag
Drömmen om atlantångaren : utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande av Rådberg. J. (1997)
Tidskrift för genusvetenskap, no. 3, 2007, Tema: Arkitektur och boende
Schött, K, Melin, L, Strand, H & Moberg, B. (2007) Studentens skrivhandbok, Liber, Stockholm
Kompendium

Delkurs 3: Planprocessens juridik

Karlbro, T (2010). Markexploatering : juridik, ekonomi, teknik och organisation. Fjärde upplagan, Nordstedts förlag, ISBN 978-91-39-20560-9.
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser av Boverket (2002)
Miljörätt av Jonas Ebbesson (kapitel 6) (2003)
Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar av Staaf, A (red.), Nyström, B & Zanderin, L (kapitel 5) (2010)
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Boverket (2000). Boken om MKB för detaljplan
Cars, G & Hedström, R T (2006). Nya villkor för den kommunala planeringen. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Lagtexter
Expropriationslagen (1971:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalk (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons
Error!
No 'Jetpack_Subscriptions_Widget' widget registered in this installation.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

Annons
Annons