Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 1, Höst 2011

Höstterminen 2011 (termin 1) på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö består av tre delar. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till:

Delkurs 1, Byggd miljö: Fysisk planering - en introduktion
Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red. (2005)
Planeringens grunder, en översikt av Jan Nyström (2003)

Delkurs 2: Byggd miljö: Stadsutveckling
Så byggdes staden av Björk, C. & Reppen, L. (2000)
Den moderna stadens födelse av Eva Eriksson (1994)
Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs (1961/2004)
The City Reader av LeGates R. & Stout, F. (2003)
The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History av Kostof Spiro
Urban Theory and the Urban Experience: Encountering the City av Simon Parker
Fronesis [politik, teori, kritik], (2005) Tema Staden, no. 18
Hellspong, M. & Löfgren, O. (1993) Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltiden till nutid, Gleerups förlag
Drömmen om atlantångaren : utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande av Rådberg. J. (1997)
Tidskrift för genusvetenskap, no. 3, 2007, Tema: Arkitektur och boende
Schött, K, Melin, L, Strand, H & Moberg, B. (2007) Studentens skrivhandbok, Liber, Stockholm
Kompendium

Delkurs 3: Planprocessens juridik

Karlbro, T (2010). Markexploatering : juridik, ekonomi, teknik och organisation. Fjärde upplagan, Nordstedts förlag, ISBN 978-91-39-20560-9.
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser av Boverket (2002)
Miljörätt av Jonas Ebbesson (kapitel 6) (2003)
Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar av Staaf, A (red.), Nyström, B & Zanderin, L (kapitel 5) (2010)
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Boverket (2000). Boken om MKB för detaljplan
Cars, G & Hedström, R T (2006). Nya villkor för den kommunala planeringen. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.
Lagtexter
Expropriationslagen (1971:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalk (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 46 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

%d bloggare gillar detta: