Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.
15 december, 2011

Lagtexter etc till kurs: Planprocessens juridik (BY153B)

Lagtexter och andra texter till kursen Planprocessens juridik (BY153B)  som du kan hitta på nätet.

Lagtexter
Expropriationslagen (1972:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalken (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)
Kommunallag (1991:900)
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övrigt
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.

Boverket (2002). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Karlskrona: Boverket.
ISBN 91-7147-699-7

Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen: en vägledning. 1. uppl. (2006). Karlskrona: Boverket. ISBN 91-7147-658-X

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 47 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

%d