Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.
7 april, 2012

Hyror i stadskärnan

Tidigare har jag kort skrivit om hur allt fler butikslokaler står tomma i Åstorp centrum. Det är givetvis inte enbart i Åstorp centrum som butik efter butik stänger i stadskärnan, utan det händer även i större städer som t ex Helsingborg.

Jag får erkänna att jag inte har allt för stor kunskap gällande vilka skatter etc som fastighetsägare måste betala samt hur hela processen ser ut när man bestämmer taxeringsvärden, men av någon besynnerlig anledning ökar nästan alltid hyrorna oavsett om efterfrågan sjunker och lägets attraktivitet krymper. I Helsingborgs Dagblad kan vi läsa att "– Branschpraxis är att man kopplar hyreshöjningarna till konsumentprisindex. /.../, säger Karin Gjörtler, platschef [Fastighetsägarna Syd] i Helsingborg".

Tomma lokaler i Åstorp centrum. En efter en stänger butikerna ner efter att deras hyreskontrakt löper ut.

Tomma lokaler i Åstorp centrum. En efter en stänger butikerna ner efter att deras hyreskontrakt löper ut.

Min generella mening är att man överskattar värdet av lokalernas läge i städernas centrala delar och att hyrorna alltså inte är anpassade efter marknaden där butiksägare och företag är kunderna. Kort sagt, ingen vill driva en butik i ett område där lokalhyrorna är höga samtidigt som inkomsterna sjunker.

Det behövs enligt mig en förändring av de ekonomiska riktlinjer som bestämmer lokalhyrorna. Man måste inse att hyror ibland bör justeras neråt, bli lägre och mer marknadsanpassade.
Hur detta ska lösas är ett annat problem. Dock finns det möjligheter i form av lokala skattelättnader för fastighetsägare, lokala skatteavdrag för företagen som hyr lokaler, lokala bidrag till butiker och fastighetsägare i utsatta kommuner och orter, lägre taxeringvärden, samt även en förståelse från fastighetsägarna att det är bättre med fulla butikslokaler än tomma.

Jag är själv inte mycket för att skattesubventioner och bidrag, men i ett samhälle med ett högt skattetryck är det många gånger här som de största möjligheterna för att förändra och hjälpa marknaden finns.

Viktigt är också att man som fastighetsägare jobbar med att i ett väldigt tidigt skede läsa av marknaden och kunna förebygga en butiksdöd, då det annars blir en ond cirkel där butik efter butik stänger ner eller flyttar ut.

En annan lösning för fastighetsägarna, om man inte ser en framtid i butikslokalerna, kan givetvis även vara att bygga om lokalerna till lägenheter. Eller så måste den generella synen på och planeringen av stadskärnan förändras från att kretsa kring handel till att ta in en helhetssyn där även andra aktiviteter placeras i de centrala delarna (se mitt resonemang om Aktivitetscentrum - Lekplats i centrum).

One comment on “Hyror i stadskärnan”

  1. Helt rätt. Fastighetsmarknaden för lokaler är mycket besynnerlig, ibland känns det onaturligt att kalla det för en marknad. En sak som slår mig är att det är djupt problematiskt att som du rapporterar index såsom KPI tillåts spela en roll för prissättningen i en sektor som är så tung inom samhällsekonomin, det innebär en slags förstärkningseffekt. En annan är att få fastighetsägare inser hur snabbt förslumning av hela områden följer av tomma butikslokaler. En tredje att, javisst, gärna en flexiblare syn på användandet av lokaler i markplan, men i första hand bör man försöka växla mellan butikslokaler och andra verksamheter, såsom kontor, billiga ateljéer för konstnärer eller föreningsliv. Vad som helst, bara inte bostäder. Dels för att gatans potential som aktivt stråk bevaras, snarare än dödas, och dels för att det är väldigt svårt att "bli av med" boende, och till slut för att det innebär mindre kostsamma ombyggnader.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 47 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

%d