Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Exploatörsdriven planprocess: Byggherredriven detaljplan - en trend som är här för att stanna

En trend hos de flesta kommuner är att man går mot allt fler exploatörsdrivna detaljplaner.

En exploatörsdriven detaljplan innebär att exploatören/byggaktören driver på planprocessen. Kort sagt sätt innebär det att exploatören/byggherren driver planprocessens framåt genom att tillhandahålla planarkitekt och andra kompetenser som behövs, samt att de utför de utredningar som behövs för att färdigställa detaljplanen. Kommunens roll i arbetet är att hantera det lagstiftade myndighetsansvaret, alltså ansvara för att "säker­ställa att under­laget visar planerings­förutsätt­ningarna på ett korrekt och tillförlitligt sätt"[1]Regeringen föreslår att en privat initiativrätt ska införas i plan- och bygglagen.

Företeelsen "exploatörsdriven planprocess" är en växande trend i Sverige (men inget helt nytt fenomen), och inställningen till att låta exploatören driva planprocessen variera från kommun till kommun.

Trenden är dock att alltfler kommuner, från politiskt håll, har en positiv inställning till denna typ av planprocesser. På förvaltningsnivå är det dock vanligt med farhågorna kring eventuella problem som detta arbetssätt medför. Man kan även se att regeringen ser över möjligheterna att utöka exploatörens möjlighet att driva på planprocessen[2]Regeringen föreslår att en privat initiativrätt ska införas i plan- och bygglagen. Kort sagt kan man dra slutsatsen att fenomenet "exploatörsdriven detaljplan" även kallat "byggherredriven detaljplan", "exploatörsdriven planprocess", "byggherredriven planprocess", "byggaktörsdriven detaljplan" eller "byggaktörsdriven planprocess" nog är här för att stanna.

Oron som förvaltningen känner är till viss del befogad, men härstammar, enligt mig, framförallt ur att man har ett arbetssätt som idag ännu inte är anpassat till att hantera byggherredrivna detaljplaner. På sikt kommer kommuner dock att lösa dessa "inkörningsproblem" genom att utveckla tydliga rutiner för att säkerställa en god myndighetsutövning.

Den egna erfarenheten, som representant från kommun, är att kommunen många gånger får lägga lika mycket resurser i form av tid på en byggherredriven detaljplan, som i en detaljplan där planprocessen bedrivs helt inom kommunen.

Det som tar tid är framförallt det underlag som kommunen behöver tillhandahålla för att planprocessen ska gå framåt, samt den interna förankringsprocessen (at "hitta rätt" i organisationen). De problem och den tidsåtgång som det innebär är dock något som man relativt enkelt kan minimera med en organisation som anpassas för att hantera exploatörsdrivna planprocesser genom att bland annat erbjuda enkel tillgång till underlag (t ex kartor, styrdokument etc), tydliga kommunikationsvägar till kommunens olika enheter/handläggare och tydliga kravspecifikationer, rutiner och mallar.

En annan viktig förutsättning för att processen ska falla väl ut är att även exploatören har en kunskap om planprocessen - här kommer framförallt behovet av egen planarkitekt/planeringsarkitekt in (man kan t ex ha planarkitekt/planeringsarkitekt anställd, eller inhyrd konsult)

Sammanfattat

  • Exploatörsdrivna detaljplaner är här för att stanna.
  • Kommuner behöver förbereda sina organisationer.
  • Exploatörer behöver anlita kompetenta planarkitekter/planeringsarkitekter.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 46 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny

%d bloggare gillar detta: