Slottet Uwajima Castle – Tsurushima-jo, Japan

by Ulf Liljankoski on 3 februari, 2012 · 0 comments

in Arkitektur, Japan, Studieuppgifter

Slottet Uwajima – Tsurushima-jo
Uwajima även kallat Tsurushima-jo är ett japansk slott som ursprungligen byggdes år 1596 i Uwajima, Ehime, Japan. Byggherre och arkitekt var Tōdō Takatora som tros ha varit delaktig i byggandet av upp till tjugo slott. Takatora var en ansedd slottbyggare som var duktig på att utnyttja sig av topografin som ett naturligt försvar när han valde plats för byggandet av slott.

Uwajima har sitt ursprungliga Tenshukaku, huvudbyggnaden, kvar och är ett av de tolv slott i Japan där originalbyggnaden är intakt. Byggnaden är officiellt erkänd i Japan som ett viktigt kulturarv.

Uwajima Castle, Japan (Foto: zeraien)

Uwajima Castle, Japan (Foto: zeraien)

Slottet står på en kulle och tillhör därför de slott som går under beteckningen hirayamashiro.
Uwajima har tre gavelvåningar (ibland kan flera gavlar synas utåt av estetiska själ) och tre innervåningar.

Tornet, yagura, är av typen dokuritsushiki, då det står fristående från andra byggnader. Gavlarna är av den arkitekturiska karaktären sotogata, där varje våning har samma form men blir mindre ju högre upp man kommer, samt sluttar tak av sotogatastil inte på alla fyra sidor (till skillnad från borogatastilen där taken sluttar åt alla fyra håll).

Slottet togs över av Date Munetoshi 1615 och han och hans ättlingar byggde till slottet med torn, portar och stenmurar.

Läs mer
Uwajima Castle på jcastle.
Uwajima Castle på Wikipedia.

(Foto: zeraien)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: