Pågående projekt

0 comments

Socialt kapital och småstaden

Under våren 2013 har ett projekt påbörjats gällande att ta fram teoretiska ramar för att under socialt kapital. Projektet riktar sig framför allt på småorter/sovstäder.

Projektet är en del i ett forskningsprojekt som intresserar sig för småstadens framtid.

Lokal handel & extern handel

Datainsamling för att med statistisk metod undersöka hur närheten till externa köpcentrum, externa handelsplatser, större städer, angränsande orter pågår.

Projektet är en del i ett forskningsprojekt som kretsar kring att kartlägga orter som ligger i farozonen att bli sovstäder samt ta fram underlag för att förstå vad det är som gör att en ort blir en sovstad.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.