Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-11

by Ulf Liljankoski on 11 mars, 2012 · 0 comments

in Nyhetstips

Dags att avskaffa integrationsministern
Integrationsministerns vecka i Rinkeby borde bli till ett årtionde. Minst. Men egentligen är det är dags att avskaffa integrationsministern helt och transformera statsrådsuppdraget till ett annat. Sverige behöver en miljonprogramsminister och ett miljonprogramsdepartement. Det skriver förortsdebattören Carlos Rojas med anledning av att Erik Ullenhag flyttar sitt kontor till förorten en vecka.

Uppdaterad Österlenpärla ska locka turister
I sommar kommer det att bli en extra satsning på turismen i Kåseberga. En ny fiske- och utflyktstur ska gå en gång i veckan och kommunen kommer att marknadsföra skärmflygningen på ett sätt som man inte gjort tidigare.

Hur ska bullret klaras i H+området?
För att kunna bygga så många bostäder som tänkt i H+området krävs avsteg från riktvärdena för trafik- och industribuller. Men länsstyrelsen ifrågasätter den föreslagna bullerpolicyn.

Fredriksdalsprojekt växer och tar form
Byggplanerna vid Filbornavägen nära vattentornet växer och tar ny fart. Cirka 130 bostäder föreslås nu. Kanske kan projektet påbörjas nästa år men de som skulle mista sina odlingslotter väntas överklaga.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: