Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-02

by Ulf Liljankoski on 2 januari, 2012 · 0 comments

in Nyhetstips

Regeringen avslår BMX-överklagan
Regeringen går på länsstyrelsens linje och avslår eller tar inte upp överklagandena som gäller detaljplanen för en BMX-bana i Sibirienskogen.

Perstorp förtätas i nya planer
Efterfrågan på kommunal tomtmark för bostadsändamål är stor i Perstorp. Regler för både en kommunal tomtkö och nya tomtpriser har klubbats under 2011, men nu behövs mer mark att bygga på.

Skåne räknas in bland rovdjurslänen
De stora rovdjuren är en realitet även i Skåne, och nu får länsstyrelsen stödpengar till rovdjursstängsel. Det meddelar Jordbruksverket. Beskedet kommer samtidigt som länsstyrelsens berättar att lodjur åter siktats i nordöstra Skåne.

Nu ska gifterna tas om hand i Klagshamn
När Malmö stad nu dragit i gång planprocessen för Klagshamns udde som natur- och rekreationsområde måste man förhålla sig till de gifter som finns under marken.
På 70-talet deponerades minst 360 000 kubikmeter avfall på udden.

Stan snabbt rensad från nyårsskräp
Bara några timmar efter att de sista raketerna lyft var städningen av stan i full gång.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: