Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-20

by Ulf Liljankoski on 20 december, 2011 · 0 comments

in Nyhetstips

Nystöddiga Malmö väntar inte på framtiden
Enligt mediebilden är Malmö enbart en segregerad stad full av gangstrar och arbetslösa. Men Per Svensson tecknar i sin nya bok ”Malmö – världens svenskaste stad” ett hoppfullt porträtt av en nystolt residensstad. DN:s Georg Cederskog åkte söderut för att prata med fyra generationer Malmöbor om förvandlingen

Bygglov för Norrviken-hus
NTAB, Norrvikens trädgårdar AB har fått bygglov för nio punkthus med 68 exklusiva bostadsrätter utmed Kattviksvägen. De får också lov att riva ett växthus och det gamla studenthemmet som en gång hörde till Norrvikens trädgårdar.


Snabbtåg Oslo—Trelleborg—Berlin?

Höghastighetståg från Oslo till Berlin via en tunnel från Trelleborg till Tyskland. Det är det senaste i raden av hisnande infrastrukturprojekt. Idén kommer från Norge, men har ännu inte anammats av svenska myndigheter.

Scoutgården inte lämplig som förskola
Trollskogens förskola i den gamla scoutgårdens lokaler ligger för nära järnvägen och har för höga bullernivåer. Nu kräver miljökontoret att bristerna åtgärdas annars måste förskolan stängas till sommaren.

Kajerna ska rustas upp för 100 miljoner
100 miljoner kronor. Så mycket kommer kaj­upprustningen av södra delen av Selångerån att kosta.
För pengarna får Sundsvallsborna en ny gång- och cykelbana och en hiss från Olof Palmes Torg ner till ån.
Senast nästa sommar sätter arbetet igång.

Artrikt i nytt naturreservat
Länsstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om bildandet av ett nytt naturreservat i Karlskrona kommun med namnet Finnamaden.

NCC byggger badhuset
Det blir byggföretaget NCC som ska bygga det nya badhuset på Österås.

Nya kajen kostar 100 miljoner
Den nya kajen som krävs om vindkraftsföretaget EWP ska etablera sig vid Världens ände i Ystad kostar enligt grova kalkyler hundra miljoner kronor. I den summan ingår muddring, vägar och andra kringarbeten.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: