Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-04

by Ulf Liljankoski on 4 december, 2011 · 0 comments

in Nyhetstips

Miljonprogrammens utflyttare – en resurs för Sveriges landsbygder
Många landsbygdskommuner ser i dag sin befolkning minska i antal. Detta skapar utmaningar som vårdbehövande äldre och allt färre yrkesverksamma. En möjlighet kan vara att koppla samman de personaltörstande kommunerna med de arbetssökande miljonprograminvånarna.
Läs även på HD.se.

Fråga: Är Jordbuksverket stadend fiende när de vill ”locka miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden”, eller kompletterar landsbyggden och staden varandra?

Biblioteken ska bli moderna mötesplatser
Medan låneboken mister sin attraktionskraft ökar besökssiffrorna på flera av Helsingborgs områdesbibliotek. Nu ska en arbetsgrupp tänka nytt och skapa ”moderna mötesplatser”. Kulturnämndens ordförande välkomnar de udda förslagen. ”Ett bibliotek på Väla centrum kan vara ett sådant exempel”, säger han. Men några extra pengar blir det inte.

Fråga: Kan vi använda oss av offentliga bibliotek till mer än utlåning och andra inrättningar för att göra staden mer attraktiv?

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: