Nyhetstips inom stadsplanering 2011-10-31

by Ulf Liljankoski on 31 oktober, 2011 · 0 comments

in Nyhetstips

Seniorer som medforskare för att förbättra stadsplaneringen
Tunga kassar och en krängande buss är en svårlöst ekvation för de flesta, men för en äldre person kan det vara en nästan olöslig uppgift att få hem sina inköp med kollektivtrafiken. Ett nystartat forskningsprojekt vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan tar nu hjälp av seniorerna själva för att få kunskap om utmaningarna i vardagslogisktiken och förhoppningen är att resultaten ska ge en bättre stadsplanering.

Närlunda skjuter i höjden och kan växa ännu mer
Till våren börjar stans högsta hus med över 120 lägenheter byggas på Närlunda. Och nu planeras också en förnyelse av hela området som kanske kan kompletteras med flera hundra bostäder till.

Skejtanläggning att flytta runt
I väntan på en permanent skejtpark kan en mobil vara en tillfällig lösning. Fem möjliga placeringar föreslås i en utredning och två av dessa pekas ut som mest intressanta

Malmö kvitterar god bostadsplanering i Hyllie
Malmö finns en utbyggnadskapacitet för ca 20 000 lägenheter på kommunal mark enligt den aktuella översiktsplanen. Av dessa planeras ca 9 000 bostäder i ett fullt utbyggt centrum i södra Malmö – det som idag kallas Hyllie utbyggnadsområde. En viss försiktighet finns dock bland malmöborna för det nya Hyllie i valet av bostadsområde – men fullt tillräckligt jämfört med antalet bostäder som ska byggas. Det visar en ny undersökning som staden gjort tillsammans med områdets bostadsaktörer.

Stationsgatan får nytt ansikte
Uppvärmda trottoarer och fler p-platser. Stationsgatan ska bli ny mötesplats i Luleå centrum, hoppas fastighetsbolaget Galären och tekniska förvaltningen.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: