Statistik

Arbetspendling per kommun 2016

by Ulf Liljankoski 11 mars 2018

Inpendling och utpendling Andel förvärvsarbetande som bor och arbetar inom den egna kommunen Underlag och verktyg Källa: SCB. Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004 – 2016. Statistik bearbetad i gratisprogrammet QGIS av Ulf Liljankoski. Färgskalorna är framtagna in ColorBrewer 2.0 för att säkerställa att kartorna är läsbara för personer med […]

0 comments Läs hela artikeln →