Stadskärneutveckling / Centrumutveckling

Stadskärneutveckling: Handlingsplan för att ”rädda” handeln i centrum

by Ulf Liljankoski 8 december 2015

Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte tar ställning för eller emot externa köpcentrum. Såväl externa köpcentrum som e-handel och postorder (distanshandel), är likt handeln i stadskärnor, olika former av försäljningsmetoder som fungerar så länge de skapar ett värde för konsumenten. I detta inlägg kommer jag dock att diskutera några aspekter som butiker i stadskärnan idag bör beakta […]

0 comments Läs hela artikeln →

Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum?

by Ulf Liljankoski 21 november 2014

En statistisk analys av sambandet mellan servicebredd och servicegrad i skånska centralorter, och avståndet till externa köpcentrum i Skåne. Artikeln kan även laddas ner i pdf-format här: Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum? 1. Inledning En återkommande diskussion inom stadsbyggnadsdebatten är diskussionen om hur externa köpcentrum påverkar vår livsmiljö, både […]

0 comments Läs hela artikeln →

Observationer kring hur stadskärnor används för olika aktiviteter: Tennis

by Ulf Liljankoski 29 oktober 2013

Jag samlar på idéer kring hur olika stadskärnor och torg används. På vilket sätt de tas i anspråk för aktiviteter som de inte direkt är avsedda för av invånare. Detta är den andra observationen från Åstorp centrum där torget används för sportaktivitet. Förra gången var det fotboll, denna gången är det tennis. Själv uppskattar jag […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadskärneutveckling och socialt kapital

by Ulf Liljankoski 2 juni 2013

Stadskärneutveckling och socialt kapital Stadskärneutveckling i småstaden ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på det sociala kapitalet Denna artikel kan även laddas ner som PDF här: Stadskärneutveckling och socialt kapital. Kort sammanfattning Problem/Bakgrund: Stadskärnornas handel slås ut av externhandel och e-handel. Stadskärnorna i småstäderna töms på folk och butikslokalerna gapar tomma. Kommunerna kämpar för att […]

0 comments Läs hela artikeln →

Lokala utvecklingsgrupper – Sociala och ekonomiska vinster

by Ulf Liljankoski 19 maj 2013

Vad händer när handeln på landsbygden och småorter slås ut? När de ekonomiska vinsterna i att driva en butik/ett företag inte är tillräckligt stora för att göra det ekonomiskt hållbart? Ekonomiskt kapital + Socialt kapital = Tillräcklig vinst När det ekonomiska kapitalet blir lidande blir ibland det sociala kapitalet lidande på dessa orter. De boende visar många […]

0 comments Läs hela artikeln →

En uppdatering kring vårens projekt gällande småstadens stadskärna

by Ulf Liljankoski 9 april 2013

Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade bloggen. Förklaringen till detta är att jag under ett antal veckor ägnat mig åt att fördjupa mig i de urbansociologiska aspekterna kring småstaden. Dels har jag jobbat med att fördjupa mig i teori och ta fram teoretiska instrument som ska hjälpa till att utvärdera kommunernas satsningar på […]

0 comments Läs hela artikeln →

Vi måste skapa stadskärnor som fungerar utan handel

by Ulf Liljankoski 22 september 2012

Idag stirrar man alldeles för blint på hur man ska få handeln i stadskärnorna att blomstra trots att man på många hålla satsar på att bygga allt fler externa köpcentrum. Enligt mig är synen på handel och vikten av handel i stadskärnan/centrum snedvriden. Det viktiga är inte att det finns handel i centrum. Klarar sig […]

4 comments Läs hela artikeln →

Bilder: Köpcentrum – Lekland, barnpassning, gatulyktor, stenlagda gator

by Ulf Liljankoski 18 juni 2012

I flera av mina inlägg gällande hur utvecklarna av stadskärnan bör lära sig samma läxa som de som utvecklar de externa köpcentrumen lärt sig. Läxan om att du inte enbart kan erbjuda handel som utbud om du vill skapa en levande och attraktiv plats. Många köpcentrum och större butiker erbjuder idag gratis barnpassning och lekland. […]

0 comments Läs hela artikeln →

Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum

by Ulf Liljankoski 7 juni 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum Ulf Liljankoski Om Aktivitetscentrum – Lekplats […]

6 comments Läs hela artikeln →

Är det cityhandeln som ska rädda cityhandeln?

by Ulf Liljankoski 3 juni 2012

Helsingborgs Dagblad publicerade idag en artikel som heter ”Söndagsöppet fick fart på stan”. Artikeln verkar ingå och vara del 1 i en artikelserie de kallar Levande Stadskärna? I artikeln har man jämfört citylivet i Helsingborg med citylivet i städer av samma storlek. Man diskuterar bl a hur ”söndagsöppet borgar för liv och rörelse i Örebros centrum”. […]

0 comments Läs hela artikeln →