Socialt kapital

Stadskärneutveckling och socialt kapital

by Ulf Liljankoski 2 juni 2013

Stadskärneutveckling och socialt kapital Stadskärneutveckling i småstaden ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på det sociala kapitalet Denna artikel kan även laddas ner som PDF här: Stadskärneutveckling och socialt kapital. Kort sammanfattning Problem/Bakgrund: Stadskärnornas handel slås ut av externhandel och e-handel. Stadskärnorna i småstäderna töms på folk och butikslokalerna gapar tomma. Kommunerna kämpar för att […]

0 comments Läs hela artikeln →

Lokala utvecklingsgrupper – Sociala och ekonomiska vinster

by Ulf Liljankoski 19 maj 2013

Vad händer när handeln på landsbygden och småorter slås ut? När de ekonomiska vinsterna i att driva en butik/ett företag inte är tillräckligt stora för att göra det ekonomiskt hållbart? Ekonomiskt kapital + Socialt kapital = Tillräcklig vinst När det ekonomiska kapitalet blir lidande blir ibland det sociala kapitalet lidande på dessa orter. De boende visar många […]

0 comments Läs hela artikeln →

En uppdatering kring vårens projekt gällande småstadens stadskärna

by Ulf Liljankoski 9 april 2013

Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade bloggen. Förklaringen till detta är att jag under ett antal veckor ägnat mig åt att fördjupa mig i de urbansociologiska aspekterna kring småstaden. Dels har jag jobbat med att fördjupa mig i teori och ta fram teoretiska instrument som ska hjälpa till att utvärdera kommunernas satsningar på […]

0 comments Läs hela artikeln →

Socialt kapital – Ett mätbart värde?

by Ulf Liljankoski 15 februari 2013

Inledning Denna artikel har sin utgångspunkt i begreppet socialt kapital. I fokus står frågan, som jag kopplar till min forskning kring hur man mäter socialt kapital och hur man kan främja socialt kapital i ett samhälle. För att kunna undersöka hur och vad som ska mätas och samlas in i min forskning måste begreppet socialt […]

0 comments Läs hela artikeln →