Miljonprogrammet

Fantasi, dagdrömmeri och den urbana miljön

by Ulf Liljankoski 8 december 2011

Här kommer du inte att hitta några svar. Artikeln bör ses som en introduktion till ett ämne och kommer antagligen att skapa fler frågor än vad den ger svar. Jag kommer här att gräva i, eller åtminstone skrapa på ytan i frågan om hur hur den urbana miljön kan påverka oss med hjälp av estetisk […]

0 comments Läs hela artikeln →

Äkta och oäkta stigmatisering av ungdomarna i olika bostadsområden

by Ulf Liljankoski 4 september 2011

När det kommer till stigmatisering och användning av diskurser som personer i bostadsområdena själv använder sig av för attt beskriva sig själv (Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red., 2005:111) måste man skilja på äkta och oäkta stigmatisering. I Åstorp, en mellanstor ort med […]

0 comments Läs hela artikeln →