Marknadsföring av städer – Konsten att marknadsföra en stad

Destinationsmarknadsföring: Marknadsföring av städer – Konsten att marknadsföra en stad.
Undrar du hur man kan marknadsföra en stad? Jag tänkte gräva i detta och hitta olika sätt att marknadsföra en stad på.
Här hittar du mer information om marknadsföring av städer och framför allt destinationsmarknadsföring.

Stadskärneutveckling: Handlingsplan för att ”rädda” handeln i centrum

by Ulf Liljankoski 8 december 2015

Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte tar ställning för eller emot externa köpcentrum. Såväl externa köpcentrum som e-handel och postorder (distanshandel), är likt handeln i stadskärnor, olika former av försäljningsmetoder som fungerar så länge de skapar ett värde för konsumenten. I detta inlägg kommer jag dock att diskutera några aspekter som butiker i stadskärnan idag bör beakta […]

0 comments Läs hela artikeln →

Musik för stadsplanering. Del 22. Ulf Lundell – Öppna landskap

by Ulf Liljankoski 6 maj 2013

Del 22 i min serie med musik för stadsplanerare blir Öppna landskap med  Ulf Lundell. Samhället är i ständig förändring, trender uppstår och trender dör. Idag är det urbana landskapet populärt, storstaden är ett populärt resmål, likväl som en populär plats att flytta till. Bor du inte i stad är du antagligen en av ”bönderna”, du bor på en plats ute på […]

0 comments Läs hela artikeln →

Filmer som marknadsför städer och platser

by Ulf Liljankoski 8 oktober 2012

Romantik, erotik och sex, det är de bästa sätten att sälja in en stad på. Ja, romantik och sex säljer det mesta. Ett bra exempel på att sex fungerar som säljargument är de innehållslösa porrfilmerna. Det krävs helt enkelt inget bra manus, inget bra skådespeleri, inget bra foto och inte heller någon bra regi för […]

0 comments Läs hela artikeln →

En övertygande stadsplan – Anpassa informationen till olika grupper

by Ulf Liljankoski 28 augusti 2012

När man tar fram en stads- eller samhällsplan, det kan gälla allt från centrumutveckling till anläggandet av en ny park eller bostadsområde, finns det flera olika grupper som måste informeras och ”övertygas” för att man ska få igenom den. Informationen bör anpassas för det olika grupperna för att den ska vara lätt att förstå ur […]

0 comments Läs hela artikeln →

En förstudie av turismens utvecklingspotential i Åstorp

by Ulf Liljankoski 26 augusti 2012

Inledning ”Turism och resande ger inkomster för många företag och skapar arbetstillfällen. Den ger samhället skatteinkomster och är en förutsättning för att skapa och utveckla en större och mer attraktiv infrastruktur.” (Terpstra 2011:5) Med ovanstående citat från Tillväxtverkets Fakta om svensk turism vill jag förklara varför det kan vara en god idé att satsa på […]

10 comments Läs hela artikeln →

Byggemenskaper: Förslag och diskussion kring hur man etablerar idén

by Ulf Liljankoski 17 april 2012

Jag var på ett seminarium om byggemenskaper 15 april 2012 anordnat av svenska föreningen för byggemenskaper. Här kommer jag kort förklara vad byggemenskaper är, dock är artikeln framför allt skriven för att diskutera det jag anser vara den största utmaningen för att etablera byggemenskaper i Sverige. Kort om byggemenskaper Byggemenskaper kan kort sammanfattas som ”en […]

1 comment Läs hela artikeln →

Konsten att marknadsföra en stad: Freiburg

by Ulf Liljankoski 11 april 2012

Destinationsmarknadsföring När man pratar om marknadsföring av städer brukar de flesta tankar kretsa om hur städerna lockar turister med utmanande arkitektur, historiska byggnader, museum med välkända kulturarv och shoppingstråk. I allmän destinationsmarknadsföring är även sol och bad, avkopplande miljöer, aktiviteter såsom skidåkning och bergklättring samt strövområden i naturen något som man lyfter fram. När det […]

2 comments Läs hela artikeln →

Destinationsmarknadsföring – Historia – Ekonomiska faktorer – Del 1

by Ulf Liljankoski 11 mars 2012

Det finns en nästan en allmänt vedertagen inställning om att städer, platser, kommuner, regioner och länder bör marknadsföra sig. Frågan handlar ofta inte om om man bör marknadsföra staden, utan framföra allt om hur man ska marknadsföra staden. Diskussionen kring destinationsmarknadsföringens vara eller icke-vara pågår enbart i skuggan av marknadsföringsdebatten. Kanske frågar man sig varför man […]

0 comments Läs hela artikeln →

Hur man marknadsför en stad – Del 3: Tillfällig konst

by Ulf Liljankoski 18 december 2011

Eh, he. Konst alltså. Jag älskar att definiera saker in i minsta detalj. Här tänkte jag dock generalisera ordet konst utan att gå för mycket in i diskussionen kring vad som är konst, vem som har rätt att visa upp sin konst och vilka konstformer man kan använda sig av, vem som är konstnär etc. […]

0 comments Läs hela artikeln →

Hur man marknadsför en stad – Del 2: En TV-serie

by Ulf Liljankoski 2 december 2011

Tidigare har jag skrivit om och gett exempel på hur man kan marknadsföra en stad med hjälp av en film. I den här delen gräver jag djupare i de rörliga bildernas värld som marknadsföringsverktyg för staden och hur man kan använda dem för att ändra attityder till ett bostadsområde eller en stad med både positivt […]

0 comments Läs hela artikeln →