Lokala utvecklingsgrupper – Sociala och ekonomiska vinster

Vad händer när handeln på landsbygden och småorter slås ut? När de ekonomiska vinsterna i att driva en butik/ett företag inte är tillräckligt stora för att göra det ekonomiskt hållbart?

Ekonomiskt kapital + Socialt kapital = Tillräcklig vinst

När det ekonomiska kapitalet blir lidande blir ibland det sociala kapitalet lidande på dessa orter. De boende visar många gånger ett intresse för att vilja ha en lokal samlingsplats eller en lokal butik.
Som företagare är det dock inte ekonomiskt genomförbart om man ska kunna leva på det.
Lösningen blir att de boende på en ort går ihop i en lokal utvecklingsgrupp, startar en ekonomisk förening eller ett gemensamt aktiebolag och driver projektet tillsammans. De ekonomiska vinster blir inte mycket större, men de sociala vinsterna väger upp.

Vinst beräknad i ekonomiskt kapital + socialt kapital utgör grunden för att driva dessa projekt.
Ekonomiskt kapital + Socialt kapital = Tillräcklig vinst

Sedan kan man ju alltid fundera på om det gemensamma intresset, det gemensamma ägandet gör att fler utnyttjar möjligheten och på så sätt även ökar den ekonomiska vinsten.

Stationshuset i Röstånga

Ett exempel på när invånare i en ort går samman och startar ett aktiebolag är Röstånga Utvecklings AB som 2012 köpte Stationshuset i Röstånga för kunna på nytt öppna och driva restaurangen som varit stängd i flera år.

Läs mer på Röstånga Utvecklings ABs hemsida:
http://ruab.org/stationen

Sveriges radio:
Artikeln är från 25 november 2012 men ämnet är alltid aktuellt.
Nu öppnas stationshusets dörrar igen