Landsbygdsutveckling

Lokala utvecklingsgrupper – Sociala och ekonomiska vinster

by Ulf Liljankoski 19 maj 2013

Vad händer när handeln på landsbygden och småorter slås ut? När de ekonomiska vinsterna i att driva en butik/ett företag inte är tillräckligt stora för att göra det ekonomiskt hållbart? Ekonomiskt kapital + Socialt kapital = Tillräcklig vinst När det ekonomiska kapitalet blir lidande blir ibland det sociala kapitalet lidande på dessa orter. De boende visar många […]

0 comments Läs hela artikeln →