Dokumentärfilm: Urbanized

Urbanized är en dokumentärfilm av Gary Hustwit från 2011 som handlar om stadsbyggnad och urbanisering. Filmen tar upp både klassiska och moderna idéer och aspekter kring urban design och stadsplanering. Man diskuterar utmaningen med att designa morgondagens städer då 75% av världsbefolkningen uppskattas bo i ett storstadslandskap år 2050.

Filmen fungerar bra som en introduktion till vad stadsplanering är men levererar även en del intressanta diskussioner i sakfrågor, bland annat kring hur man kan lösa trafikproblem och framkomlighet i staden.

Urbanized

Ett intressant exempel är när borgmästaren i Bogotá (1998-2001) i Colombia talar om hur man bestämt sig för att först och främst satsar på att skapa säkra och lättframkomliga gator för fotgängare och cyklister. Gång- och cykelvägar har asfalterats och bjuder in invånarna till att välja dessa för att ta sig fram i staden, medan bilarna får fortsätta köra på leriga och gropiga gator. Samtidigt väljer man att lägga mer pengar på kollektivtrafik och avgränsade bussfiler med tanken att en buss med 100 personer har rätt att ta 100 ggr mer utrymme, både rumsligt och ekonomiskt, än en bil med en person. Man satsar alltså mer pengar att främja fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Min generella bedömning är att filmen till största del är en enkel introduktion i ämnet, men visst fick även jag några tankeställare av att se den.

Se eller köp filmen Urbanized
Nedan följer ett klipp från filmen Urbanized, du kan också hyra filmen eller köpa den genom att följa länkarna filmklippen. Köper du filmen får du den i mp4-format och kan se den på din dator eller surfplatta.

Läs mer om Urbanized
Urbanized (officiell)
Urbanized på IMDb

Dokumentärfilm: The Baltimore Plan (1953)

The Baltimore Plan är en film av Encyclopedia Britannica som visades runt om i USA 1953. Det är en film som dramatiserade The Baltimore Plan som var ett program igångsatt 1945 för att lösa problem och rusta upp slumområden i Baltimore.

I filmen följer vi utvecklingen från att ta reda på vilka problem som finns i området fram till lösningarna. Istället för att riva hela slumområden jobbade man i nära förhållande med boende och hyresvärdar. Genom lagstiftning av lägsta accepterade levnadsstandard och  domstolar satte man press på hyresvärdar och boende som rustade upp området.

The Baltimore plan (1953)
The Baltimore plan (1953)

Filmen och programmet The Baltimore Plan var något som sattes igång i en tid då USA ville bygga upp sin standard i städer för att visa att deras politik för att bygga upp städer och öka livskvalitén i städer var lika välfungerande som den kommunistiska och socialdemokratiska välfärdspolitiken. Man ville visa att man med hjälp av privata medel och inte statliga kunde rusta upp sina städer.

”It is another world, I suppose, to most people – an urban jungle. But though it may seem a jungle in its ugliness and disorder, its real life is in the people who live here – the only place they have to live – people with the same kindliness and neighborliness as elsewere.”

”There are slum area beyond recovery, but for those worthy of rehabilitating, the Baltimore Plan can work, and together with a program of redevelopment and new housing, both private and public, it can remake a city.”

The Baltimore Plan från 1953

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan

Hittade precis filmen När Domus kom till stan på YouTube då den inte längre är tillgänglig på SVT. Filmen är uppdelad i sex klipp på YouTube.

Information om filmen
Dokumentärfilmaren Anders Wahlgren har besökt 14 städer från norr till söder och granskat en av de största stadsomvandlingar som skett i vårt land. Han reser till Ronneby Ljungby, Kristianstad, Kalmar, Västervik, Norrköping, Västerås, Sala, Gävle och Härnösand. Det var framförallt under 1960- och 70-talet som Domusvaruhusen byggdes i så gott som alla städer. Det var en av de största stadsomvandlingar som skett i vårt land.
På kort tid byggdes 200 Domusvaruhus, men också ett 80 tal EPA och 100 Åhlens varuhus. Nu har dom slagit igen, står tomma eller har omvandlats till allerior. Varuhusen var många gånger stöpta i samma form och storlek och såg förvillande lika ut, man visste inte riktigt i vilken stad man befann sig i. Bilen skulle också få sin plats, trafikleder och jättestora parkeringshus byggdes i anslutning till varuhusen. Målet var alla skulle ha en bil som bekvämt skulle kunna parkeras när man skulle handla.

Den gamla bebyggelsen revs och rivningsraseriet drog som en löpeld över landet och varuhuset skulle ligga på det bästa stället, helst vid Stora Torget. De nya varuhusen blev en symbol för välfärds Sverige, levnadsstandarden hade blivit bättre så vi kunde handla mer och varuhuset skulle bli allas inköpsställe. Där fanns det ett överflöd av varor. Filmen blir också en historisk resa, i svartvita filmbilder från 1960-talet upplevs de gamla husen som försvann men också invigning av de nya, med fanfarer och gratis tårta.

Anders Wahlgren konstaterar att det som en gång var modernt har blivit omodernt och det går inte att få tillbaks den stad som försvann under rivningsraseriet på 1960-70-talet som några kallat ”ett sällskapspel för planerare” och som drabbade de flesta av våra städer.

Filmen kan även köpas på Discshop: När Domus kom till stan

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan – Del 1 av 6

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan – Del 2 av 6

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan – Del 3 av 6

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan – Del 4 av 6

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan – Del 5 av 6

Dokumentärfilm: När Domus kom till stan – Del 6 av 6

Filmen kan köpas på Discshop: När Domus kom till stan

Dokumentärfilm: The Pruitt-Igoe Myth

The Pruitt-Igoe Myth är dokumentärfilm som diskuterar det omtalade Pruitt-Igoe. Pruitt-Igoe var ett bostadsområde i Saint Louis, Missouri, USA som ofta får agera som ett exempel på hur den modernistiska arkitekturen misslyckades med att skapa fungerande bostadsområden. Området byggdes under 1950-talet och efter att ha förfallit i flera år revs hela området 1972.

Pruitt-Igoe. Foto: United States Geological Survey.
Pruitt-Igoe. Foto: United States Geological Survey.

Intentionerna var att bygga bort slum, fattigdom och trångboddhet och höja livskvalitén för de fattiga. När man misslyckades med detta har arkitekturen och utformningen av av bostadområdet ofta fått stå som syndabock och än idag tar hör man folk använda Pruitt-Igoe som exempel på varför liknande bostadområden, så som t ex miljonprogramsområdena, blivit, eller rättare sagt anses, vara problemområden.

I filmen The Pruitt-Igoe Myth fördjupar man dock resonemanget och försöker sätta fingret på varför det egentligen blev ett problemområde. Fokus flyttas från arkitekturen och pekar istället ut politiska och ekonomiska beslut och faktorer som påverkat området. Beslut som gjort att området inte fått det underhåll som behövts, vilket är något som är viktigt för alla platser som ska förbli attraktiva. Filmen fördjupas sedan i varför underhållet uteblivit samt varför området blivit segregerats och stigmatiserat och hur det påverkat de boende i Pruitt-Igoe.

Grundfrågan och myten kretsar dock runt huruvida det verkligen var arkitekturen som var boven i dramat eller om det var andra faktorer som spelade in.

Köp The Pruitt-Igoe Myth
I skrivande stund har jag inte hittat någon svensk återförsäljare av filmen, men du kan hitta filmen på Amazon: The Pruitt-Igoe Myth.

Trailer The Pruitt-Igoe Myth

Köp The Pruitt-Igoe Myth på Amazon

Dokumentärfilm: How the Dutch got their cycle paths

I den korta informationsfilmen How the Dutch got their cycle paths berättas historien om hur Nederländerna fick sin väl utbyggda cykelvägsinfrastruktur och vilka problem som ledda fram till att man valde att satsa på att bygga ut cykelvägarna.

Problem med ökad motortrafik, många dödsfall i trafikolyckor och ökat oljepris ledde fram till att medborgare och politiker engagerade sig i frågan och arbetade fram lösningar för att minska motortrafiken.

Se filmen på YouTube: How the Dutch got their cycle paths

Intressant kan också vara att läsa How the Dutch got their cycling infrastructure.

Dokumentärfilm: Sossen, arkitekten och det skruvade huset

I Sossen, arkitekten och det skruvade huset får se hur delar av arbetsprocessen såg ut när man ville förverkliga byggandet av Turning Torso i Malmö. Vi möter arkitekten Santiago Calatrava, byggherrarna, entreprenörerna och visionären Johnny Örbäck och följer deras väg genom ekonomi och produktion till ett slutfört projekt.

Turning Torso i Malmö. Foto: Ulf Liljankoski
Turning Torso i Malmö. Foto: Ulf Liljankoski

En dramatisk berättelse bakom kulisserna vid bygget av Santiago Calatravas Turning Torso i Malmö. Ett 190 meter högt skruvat bostadshus som 2005 utsågs till världens bästa bostadsprojekt. En film av Fredrik Gertten som skildrar drömmens besvärliga möte med verkligheten: kulturkrockar, budgetkriser och tunga personliga nederlag.
(Utdrag från SVT Play)

Se Sossen, arkitekten och det skruvade huset på SVT Play (tillgänglig t o m. fredag 25 maj 2012)

Dokumentärfilm: The Sustainable City

I dokumentärfilmen The Sustainable City diskuterar man hållbar/grön arkitektur. Bland annat diskuteras ytligt hur man kan lösa trafik- och utsläppsproblem genom att få stadsborna att ta sig till grön- och rekreationsområden inne i staden istället för att ta sig ut ur staden, samt kollektivtrafikens roll i att ta invånarna till dessa platser. Man pratar även om val av byggnadsmaterial till hållbara byggnader, samt kring huruvida man bör förtäta staden eller bygga ut staden med ”fungerande” stadsdelsenheter.
Ett av problemen är att kombinera högre befolkningstäthet med en högre livsstandard, säger arkitekten Norman Foster.

En frågeställning är också hur man kombinerar de krav människorna har på en byggnad där man ska bo eller jobba, hållbarhet ur ett brukarperspektiv, med hållbarhet ur ett miljöperspektiv.

Detta är en dokumentärfilm som skrapar på ytan gällande hållbar arkitektur och stadsplanering, kanske inte en film som intresserar de insatta, men de som vill är nybörjare eller vill ha lite grundkunskap kring resonemanget kring hållbarhet.

http://video.google.com/videoplay?docid=-1583076241067406961
Se filmen på Google Video: The Sustainable City

Film: Saga City – Our communities facing climate change

En tecknadfilm om hur bilen har blivit ett måste och den onda cirkeln som gör att bilen fått mycket utrymme och leder till miljöproblem och säkerhetsproblem.

Fin Jane Jacobs-inspirerad lösning för att komma till rätta med klimatproblem och skapa en levande stad.
Helt i linje med många av dagens rådande idéer om hur ett samhälle ska byggas, dock utan att problematisera idén.

Filmen tål att diskuteras, men visar hur man på ett snyggt och enkelt kan presentera, och kanske t o m sälja in, en idé.

Se filmen på Vimeo: Saga City – Our communities facing climate change

Läs mer om Saga City.

Dokumentärfilm: Thinking Cities (Networked Society – Ericsson)

I Ericssons film Thinking Cities som ingår i deras Networked Society pratar man om urbaniseringen och intervjuar forskare. Då filmen gjorts av Ericsson (mest känt för mobiltelefoner) handlar den givetvis om kommunikation i städer och hur nya kommunikations- och informationsteknologier påverkar städerna lokalt, regionalt och globalt. Man diskuterar allt från medborgarnas deltagande  i den lokala politiken till energiöverföring och ekologisk hållbarhet.

”We can not create a better world without better cities” (Mathieu Lefevre, Executive Director New Cities Foundation).

Se filmen på YouTube: Thinking Cities, Networked Society – Ericsson

Dokumentärfilm: Hjärtat av Rosengård

Hjärtat av Rosengård handlar om stadsdelen Rosengård i Malmö.

Man tar lite kort upp historia om området, pratar om mediebilden, lite klassisk ”idrottsklubben räddade mig från…”, jobb och utbildning samt möte med boende i området.
Dokumentären ger en liten inblick i området och ger en mer positiv mediebild av Rosengård som visar att stadsdelen är som vilken annan stadsdel som helst.

Rosengård, Malmö

Hjärtat av Rosengård
Första gången som Rosengård omnämns är för 200 år sedan. Denna stadsdel i östra Malmö är idag kanske mest känd för att det var här Zlatan växte upp och har fått ett rykte om sig att vara ett farligt och osäkert område. En bild som har visat sig vara svår att bli fri ifrån. Ett reportage av Mattias Ekstrand och Daniel Vergara
(Utdrag från SVT Play)

Se Hjärtat av Rosengård på SVT Play (tillgänglig t o m. fredag 30 mars 2012)