Externa köpcentrum

Stadskärneutveckling: Handlingsplan för att ”rädda” handeln i centrum

by Ulf Liljankoski 8 december 2015

Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte tar ställning för eller emot externa köpcentrum. Såväl externa köpcentrum som e-handel och postorder (distanshandel), är likt handeln i stadskärnor, olika former av försäljningsmetoder som fungerar så länge de skapar ett värde för konsumenten. I detta inlägg kommer jag dock att diskutera några aspekter som butiker i stadskärnan idag bör beakta […]

0 comments Läs hela artikeln →

Handelsområden och externa handelsområden i förhållande till befolkningstäthet (grafik)

by Ulf Liljankoski 29 mars 2015

Som en del i projektet där jag studerar förhållanden mellan fysisk planering (i detta fall externa handelsområden), och servicebredd, servicegrad och sociala relationer/socialt kapital, tar jag fram en del grundkartor att utgå ifrån. Kartorna på bilden redovisar: Befolkningstäthet i invånare/km2. Förhållandet mellan befolkningstäthet och handelsområden med minst 100 anställda. Förhållandet mellan befolkningstäthet och externa handelsområden med […]

0 comments Läs hela artikeln →

Handelsområden i Sverige

by Ulf Liljankoski 17 mars 2015

År 2010 fanns det 395 handelsområden, med minst 100 anställda, i Sverige. I dessa handelsområden räknas även centrum i tätorter in (t ex stadskärnor) samt handelsområden belägna utanför centrum. Statistiska centralbyrån definierar handelsområde, i detta fall, som ”sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilhandel sker” med minst 100 anställda. Sedan 2010 har några handelsområden tillkommit. Dessa […]

0 comments Läs hela artikeln →

Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum?

by Ulf Liljankoski 21 november 2014

En statistisk analys av sambandet mellan servicebredd och servicegrad i skånska centralorter, och avståndet till externa köpcentrum i Skåne. Artikeln kan även laddas ner i pdf-format här: Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum? 1. Inledning En återkommande diskussion inom stadsbyggnadsdebatten är diskussionen om hur externa köpcentrum påverkar vår livsmiljö, både […]

0 comments Läs hela artikeln →

Cityhandel, externhandel & e-handel. Rädslan för samhällsförändringar upprepar sig.

by Ulf Liljankoski 16 januari 2013

Idag diskuteras det mycket kring hur vi ska skydda oss mot externa köpcentrum och en av deras negativa effekter som bland annat leder till döende stadskärnor där den lokala handeln slås ut. Det finns givetvis andra frågor att diskutera kring detta, t ex negativ miljöpåverkan och hur lokala sociala möjligheter påverkas mm. Denna artikel kommer […]

6 comments Läs hela artikeln →