Ekonomi

Fastighetsvärdering

by Ulf Liljankoski 30 januari 2016

Att förstå grunderna i fastighetsvärdering kan komma till nytta när du jobbar med samhällsplanering. Hur värderar man en fastighet? Hur skapar man förutsättningar för viljan att investera i fastigheter? Vilka aspekter är viktiga för fastighetsägarna? Vilka ekonomiska incitament krävs för att privata aktörer ska vara intresserade att bygga och drifta hyreslägenheter? Varför sänker man inte hyran i […]

0 comments Läs hela artikeln →

Högst servicebredd & Högst servicegrad i Sveriges kommuner (grafik)

by Ulf Liljankoski 17 april 2015

Som en del i projektet där jag studerar förhållanden mellan fysisk planering (i detta fall externa handelsområden), och servicebredd, servicegrad och sociala relationer/socialt kapital, tar jag fram en del grundkartor att utgå ifrån. Kartorna på bilden redovisar: Högst servicebredd i Sveriges kommuner Högst servicegrad i Sveriges kommuner Servicebredd i Sveriges kommuner Hur servicegrad beräknas Servicebredd baseras […]

0 comments Läs hela artikeln →

Turism och det ekonomiska läckaget – Gynnas turistdestinationen ekonomiskt av turismen?

by Ulf Liljankoski 29 augusti 2013

Inledning Denna artikel tar form av en introduktion till begrepp som jag funnit intressanta och värda att fördjupa sig i inför framtida studier gällande turismens ekonomiska inverkan på samhället och turistdestinationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag har framförallt valt att titta på det som kallas linkage (kopplingar) och leakage (läckage), alltså hur turistdestinationen påverkas av de […]

0 comments Läs hela artikeln →

Oxfiléindex

by Ulf Liljankoski 30 juli 2013

 ”Åh, vi var på det här underbara stället som man knappt hittar till. Med en jättemysig innergård och den godaste oxfilén jag någonsin smakat.” Jag håller på att arbeta med och lansera Oxfiléindex. Till skillnad från bl a mikroekonomiska idéer och ”space syntax”-hypoteser som pekar på att framgångsrecepten i en god placering av affärsverksamheter menar jag på […]

0 comments Läs hela artikeln →