Kommentar till artikeln Johannes Norlander: ”Vi lever i en unik tid av förfulning” på Arkitekten.se

I artikeln ”Vi lever i en unik tid av förfulning” skriver Arkitekten.se om vad som är fel med dagens arkitektur i Sverige.

”Vi är ett U-land i arkitektur som låter våra barn växa upp i byggbaracker”, säger Johannes Norlander som avslöjar att systemfelen i dagens bostadsbyggande slagit igenom till och med i Kasper Salin-prisade Studio 1.
(Arkitekten.se)

Jag kan inte hålla mig från att diskutera denna artikel. Här kommer min kommentar:

Det är alltid en jäkla massa personer och ”systemfel” man lyckas skylla på i dessa sammanhang: ”arkitektens degraderade roll”, arbetsöverbelastade arkitekter, ”utbildning som inte håller måttet”, ”konservativa byggherrar”, ”kostnadsdrivande totalentreprenader”, ”byggregler som likriktar”, detaljplaner med ”tvivelaktiga regler för byggnadernas form” och ”politiker och en allmänhet som inte tycks bry sig”.

Jag skulle säga att mycket mer skuld kan läggas på arkitekterna själva och deras oengagemang i frågan ur ett praktiskt perspektiv.

Det slår mig alltid hur mycket kompetens dessa arkitekter tycks besitta. Arkitekter som med enkelhet kan peka ut vad alla andra gör fel. Trots denna kompetens tycks dock ingen av dem starta ett eget byggföretag som drivs i ”arkitektens anda”.

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv bör det inte vara något problem för alla dessa arkitekter att starta ett eget företag och börja bygga. För mig låter det som om arkitekterna bakom denna typ av kritik har allt att erbjuda för att både kunna få banklån och/eller få investerare att ställa sig bakom idéerna. Vem skulle inte ställa sig bakom god estetiskt tilltalande arkitektur, som även främjar integration och innanförskap, samtidigt som den är kostnadseffektiv?!

Ni sitter på ett vinnande koncept. Varför bygger ni inte själv? För de som gör det nu tycks, ur ert perspektiv, inte ha kompetensen.

Vidareutbilda er själv, bli den progressiva byggherren, presentera era ekonomiska kalkyler för banker och investerare, samarbeta ekonomisk med varandra, använd er av crowdfunding för få ihop pengar och ta större ansvar i detaljplanens utformning. Visa oss att ni vågar ta den ekonomiska risken. Visa oss att det är ekonomiskt hållbart. Visa oss vägen!

Engagera er och ni ska se att både politiker och allmänhet bryr sig.

Reflektioner gällande debattartikeln ”Helsingborg, öppna ögonen!” i Helsingborgs Dagblad

Mer politiskt korrekt kan nog inte en debattartikel bli än Helsingborg, öppna ögonen! av Anna Molén Thorson i Helsingborgs Dagblad (2013-07-25).

”Helsingborg, liksom andra städer måste få vara en plats där människor möts, går, cyklar, sitter och älskar i.”

Detta är något jag möter varje gång jag är i Helsingborg, ”en plats där människor möts, går, cyklar, sitter och älskar i”.

Ta bort all bilparkering och plantera träd och sätt ut bänkar på Stortorget och Hamntorget.”

Att ta bort bilparkeringen på Stortorget och Hamntorget och plantera träd gör mindre nytta än parkeringarna. I all stadsplanering måste ett sunt förnuft råda. Inte planering som till punkt och prickar följer en dominerande och vilseledande politiks hållning.
Det blir inte inte fler entreprenörer eller fler butiker för att man tar bort parkeringsplatser eller planterar träd. Entreprenörskap främjas framförallt genom sociala och politiska förändringar. Inte fysiska. Givetvis behövs de  fysiska möjligheterna när väl entreprenörskapet blomstrar, men entreprenörskap är inget den trädlösa parkeringen på Stortorget och Hamntorget förhindrar. Det är inte parkeringen som hindrar dig från att sälja jordgubbar på torget, det är lagen, det är byråkratin, det är den reglerade användningen av rummet.