Allmänt

Svårt att inte vara trångbodd i Sverige

by Ulf Liljankoski 10 oktober 2011

Utgår man från hur Boverket definierar trångboddhet i Sverige inser man hur svårt det kan vara att inte vara trångbodd: ”TRÅNGBODDHET ENLIGT NORM 3 Om det bor mer än en person per rum i en bostad – kök och vardagsrum oräknat – betraktas hushållet som trångbott, enligt det som kallas norm 3. Sambor antas dock […]

0 comments Läs hela artikeln →

Besök i Turning Torso

by Ulf Liljankoski 15 augusti 2011

  Jag ska erkänna att jag många gånger har svårt att förstå att man lyckats tillåta uppförandet av byggnader som t ex Globen i Stockholm och Turning Torso i Malmö i Sverige där allt helst ska anpassas efter sin omgivning, inte sticka ut eller väcka känslor. Känslor kan väcka oro och osäkerhet hos människan och […]

0 comments Läs hela artikeln →

Vad ska vi göra med våra gator och torg?

by Ulf Liljankoski 19 juli 2011

När vi samlar butikerna i köpcenter utanför eller inne i tätorterna förlorar inte bara den lokala handeln kunder och inkomster. Den största förlusten är människorna – livet, rörelsen – en viktig ekonomisk faktor på gatorna. Gatulivet dör och ersätts av tomhet. Ibland försöker vi göra gatorna och torgen vackrare och trivsamma med blommor och bänkar, […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadsplanering och urbansociologi

by Ulf Liljankoski 14 juli 2011

Jag har sedan tidigare studerat sociologi i ca 3 år på Lunds Universitet, men tog aldrig min kandidatexamen då jag startade mitt företag 2006 och hamnade i en situation där jag valde mellan att börja driva företaget på heltid eller välja studierna. Jag valde företagandet,  det lockade mest då. I lite mer än ett år […]

0 comments Läs hela artikeln →