Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum

I denna artikelserie diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum och inte enbart se stadskärnan som ett handelscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum.
Ibland går projektet även under namnet ”Lekplats i centrum”, då lekplats är en av de funktioner som jag pekar på ska kunna läggas i stadskärnan för att skapa ett fungerade centrum, hållbart ur flera aspekter: sociala, säkerhet, miljö, handel, tillgänglighet etc.

En handelsplats har en specifik funktion som enbart fungerar under vissa ekonomiska förhållanden, en mötesplats däremot är mer mångfacetterad och inbegriper såväl sociala förhållanden som ekonomiska förhållanden.

Observationer kring hur stadskärnor används för olika aktiviteter: Tennis

by Ulf Liljankoski 29 oktober 2013

Jag samlar på idéer kring hur olika stadskärnor och torg används. På vilket sätt de tas i anspråk för aktiviteter som de inte direkt är avsedda för av invånare. Detta är den andra observationen från Åstorp centrum där torget används för sportaktivitet. Förra gången var det fotboll, denna gången är det tennis. Själv uppskattar jag […]

0 comments Läs hela artikeln →

Stadskärneutveckling och socialt kapital

by Ulf Liljankoski 2 juni 2013

Stadskärneutveckling och socialt kapital Stadskärneutveckling i småstaden ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på det sociala kapitalet Denna artikel kan även laddas ner som PDF här: Stadskärneutveckling och socialt kapital. Kort sammanfattning Problem/Bakgrund: Stadskärnornas handel slås ut av externhandel och e-handel. Stadskärnorna i småstäderna töms på folk och butikslokalerna gapar tomma. Kommunerna kämpar för att […]

0 comments Läs hela artikeln →

Vi måste skapa stadskärnor som fungerar utan handel

by Ulf Liljankoski 22 september 2012

Idag stirrar man alldeles för blint på hur man ska få handeln i stadskärnorna att blomstra trots att man på många hålla satsar på att bygga allt fler externa köpcentrum. Enligt mig är synen på handel och vikten av handel i stadskärnan/centrum snedvriden. Det viktiga är inte att det finns handel i centrum. Klarar sig […]

4 comments Läs hela artikeln →

Bilder: Köpcentrum – Lekland, barnpassning, gatulyktor, stenlagda gator

by Ulf Liljankoski 18 juni 2012

I flera av mina inlägg gällande hur utvecklarna av stadskärnan bör lära sig samma läxa som de som utvecklar de externa köpcentrumen lärt sig. Läxan om att du inte enbart kan erbjuda handel som utbud om du vill skapa en levande och attraktiv plats. Många köpcentrum och större butiker erbjuder idag gratis barnpassning och lekland. […]

0 comments Läs hela artikeln →

Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum

by Ulf Liljankoski 7 juni 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum Ulf Liljankoski Om Aktivitetscentrum – Lekplats […]

6 comments Läs hela artikeln →

Är det cityhandeln som ska rädda cityhandeln?

by Ulf Liljankoski 3 juni 2012

Helsingborgs Dagblad publicerade idag en artikel som heter ”Söndagsöppet fick fart på stan”. Artikeln verkar ingå och vara del 1 i en artikelserie de kallar Levande Stadskärna? I artikeln har man jämfört citylivet i Helsingborg med citylivet i städer av samma storlek. Man diskuterar bl a hur ”söndagsöppet borgar för liv och rörelse i Örebros centrum”. […]

0 comments Läs hela artikeln →

Hyror i stadskärnan

by Ulf Liljankoski 7 april 2012

Tidigare har jag kort skrivit om hur allt fler butikslokaler står tomma i Åstorp centrum. Det är givetvis inte enbart i Åstorp centrum som butik efter butik stänger i stadskärnan, utan det händer även i större städer som t ex Helsingborg. Jag får erkänna att jag inte har allt för stor kunskap gällande vilka skatter etc som fastighetsägare […]

1 comment Läs hela artikeln →

Stadskärnan som aktivitetscentrum – Småstadens framtid?

by Ulf Liljankoski 2 april 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Stadskärnan som aktivitetscentrum – Småstadens framtid? I många småstäder dör stadskärnan. Butiker […]

7 comments Läs hela artikeln →

Den samtida staden och dess utmaningar. Den döende stadskärnan.

by Ulf Liljankoski 9 januari 2012

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Den samtida staden och dess utmaningar. Aktivitetscentrum – den döende stadskärnans räddning. […]

0 comments Läs hela artikeln →