Informationsfilm: Man of ACTION (1955)

by Ulf Liljankoski on 28 augusti, 2012 · 0 comments

in Övrig film

Här har vi ytterligare en film från USA som förespråkar privata initiativ i upprustandet av de amerikanska städerna. Filmen gjordes av organisationen ACTION (American Council to Improve Our Neighborhoods) som hade som mål att mobilisera invånarna att ta hand om sina hus och bostadsområden från att förslummas. Organisationen var en gång en stark och välkänd organisation i USA.

Man of ACTION (1955)

Man of ACTION (1955)

Filmen Man of ACTION från 1955 gjordes i samarbete med Ad Council med hjälp av finanser från Continetal Can Company.

Jag är osäker på om man ska kalla filmen för en informationsfilm eller en reklamfilm/propaganda. Den speglar i alla fall ACTIONs åsikt kring urban förnyelse och medborgarens och privata aktörers roll i detta.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: