Föreningar för stads- & samhällsplanerare

by Ulf Liljankoski on 7 februari, 2012 · 0 comments

in Allmänt

Är man intresserad av stads- och samhällsplanering finns det flera föreningar som kan vara intressanta att bli medlem i. Jag har inte kolla på alla men tänkte tipsa om ett par som jag känner till. Har du själv några tips på föreningar som kan vara av intresse får du gärna kommentera nedan.

Föreningen för Samhällsplanering

Föreningen för Samhällsplanering
Info: Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en ideell förening för intresserade av planeringssektorn. FFS bildades 1947 i samband med att Sverige fick ny lagstiftning för planering och bostadspolitik. Vill verka genom att främja idéutbyte om samhällsplaneringens mål, metoder och kompetenser.
Medlemmar är arkitekter, ekonomer, ingenjörer, jurister, kulturgeografer, landskapsarkitekter, miljövetare, planerare, sociologer, statistiker, statsvetare och socionomer. Arbetar inom såväl offentlig som privat sektor. Många planerarstudenter är medlemmar. Totalt  runt 1200 medlemmar.
Ger även ut tidskriften PLAN.

Pris: Studerandemedlem (150 kr/år). Enskild medlem (450 kr/år ). Familjemedlem – ytterligare medlem i samma hushåll (150 kr/år). Pensionärsmedlem (300 kr/år).

Webbplats: Föreningen för Samhällsplanering
Facebook: Föreningen för Samhällsplanering

Yimby

YIMBY
Info: YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk som är öppet för alla stadsvänner. Yimby är en akronym för det engelska uttrycket Yes in my backyard, vilket är en motreaktion mot Nimby-fenomenet, Not in my backyard. Begreppet Yimby har kopplingar till stadsplanering och innebär att man i grunden är positiv till förändringar i sitt närområde.
YIMBY har avdelningar i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Även en avdelning i Malmö är på gång.

Pris: Gratis

Webbplats: Yimby Stockholm, Yimby Göteborg, Yimby Uppsala, Yimby Malmö
Facebook: Yimby Stockholm, Yimby Göteborg, Yimby Uppsala, Yimby Malmö

Samhällsplanerare i Lund

Samhällsplanerare i Lund
Info: Föreningen som är skapad av studerande på Samhällsplaneringsprogrammet vid Lunds Universitet. Anordnar föreläsningar, utflykter och möjlighet att påverka utbildningen. Även öppen för andra än studerande i Lund.

Pris: 150 kr/år

Webbplats: SPiL – Samhällsplanerare i Lund
Facebook: SPiL samt Utbildningsutskottet Lund

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: