Dokumentärfilm: Thinking Cities (Networked Society – Ericsson)

by Ulf Liljankoski on 16 mars, 2012 · 0 comments

in Dokumentärfilm

I Ericssons film Thinking Cities som ingår i deras Networked Society pratar man om urbaniseringen och intervjuar forskare. Då filmen gjorts av Ericsson (mest känt för mobiltelefoner) handlar den givetvis om kommunikation i städer och hur nya kommunikations- och informationsteknologier påverkar städerna lokalt, regionalt och globalt. Man diskuterar allt från medborgarnas deltagande  i den lokala politiken till energiöverföring och ekologisk hållbarhet.

”We can not create a better world without better cities” (Mathieu Lefevre, Executive Director New Cities Foundation).


Se filmen på YouTube: Thinking Cities, Networked Society – Ericsson

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: