Dokumentärfilm: The Sustainable City

by Ulf Liljankoski on 1 april, 2012 · 0 comments

in Dokumentärfilm

I dokumentärfilmen The Sustainable City diskuterar man hållbar/grön arkitektur. Bland annat diskuteras ytligt hur man kan lösa trafik- och utsläppsproblem genom att få stadsborna att ta sig till grön- och rekreationsområden inne i staden istället för att ta sig ut ur staden, samt kollektivtrafikens roll i att ta invånarna till dessa platser. Man pratar även om val av byggnadsmaterial till hållbara byggnader, samt kring huruvida man bör förtäta staden eller bygga ut staden med ”fungerande” stadsdelsenheter.
Ett av problemen är att kombinera högre befolkningstäthet med en högre livsstandard, säger arkitekten Norman Foster.

En frågeställning är också hur man kombinerar de krav människorna har på en byggnad där man ska bo eller jobba, hållbarhet ur ett brukarperspektiv, med hållbarhet ur ett miljöperspektiv.

Detta är en dokumentärfilm som skrapar på ytan gällande hållbar arkitektur och stadsplanering, kanske inte en film som intresserar de insatta, men de som vill är nybörjare eller vill ha lite grundkunskap kring resonemanget kring hållbarhet.

http://video.google.com/videoplay?docid=-1583076241067406961
Se filmen på Google Video: The Sustainable City

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: