Dokumentärfilm: How the Dutch got their cycle paths

by Ulf Liljankoski on 16 maj, 2012 · 0 comments

in Dokumentärfilm

I den korta informationsfilmen How the Dutch got their cycle paths berättas historien om hur Nederländerna fick sin väl utbyggda cykelvägsinfrastruktur och vilka problem som ledda fram till att man valde att satsa på att bygga ut cykelvägarna.

Problem med ökad motortrafik, många dödsfall i trafikolyckor och ökat oljepris ledde fram till att medborgare och politiker engagerade sig i frågan och arbetade fram lösningar för att minska motortrafiken.


Se filmen på YouTube: How the Dutch got their cycle paths

Intressant kan också vara att läsa How the Dutch got their cycling infrastructure.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: